Aktualności

Wyzwania NIS2 z Clockwise


Czym jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Security Directive 2) to nowy akt prawny Unii Europejskiej, który wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa. Stanowi ona aktualizację wcześniejszej dyrektywy NIS (Network and Information Security Directive), wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi i rozszerzając zakres regulacji. Celem dyrektywy NIS2 jest zwiększenie odporności na cyberzagrożenia oraz zapewnienie wyższego poziomu ochrony sieci i systemów informacyjnych w całej UE. Nowe przepisy mają na celu lepsze przygotowanie państw członkowskich do skutecznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa oraz poprawę współpracy międzysektorowej i transgranicznej.

Rozszerzenie zakresu

Dyrektywa obejmuje więcej sektorów i podmiotów, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów krytycznych.

Wzmocnione zarządzanie ryzykiem

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do wdrożenia środków zarządzania ryzykiem i zgłaszania cyberincydentów w ciągu 24 godzin.

Surowsze egzekwowanie i sankcje

Wprowadzenie wyższych kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Wzmocniona współpraca między krajami UE

Ulepszona wymiana informacji i wspólne działanie w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Obowiązki zarządu

Wprowadzenie odpowiedzialności zarządu za zgodność z przepisami NIS2.


Kogo dotyczy NIS2?


Kary za niedostosowanie się do NIS2


Masz trudności z spełnieniem norm dotyczących cyberbezpieczeństwa? Czy przygotowanie Twojej firmy do wymagań NIS2 wydaje Ci się wyzwaniem? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Jako ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i sieci, dysponujemy wiedzą i rozwiązaniami, które pozwolą Ci sprostać wymaganiom NIS2.

NIS2 : Wybrane usługi i rozwiązania

SIEM / SOAR

Operacyjne i strategiczne podejście do automatyzacji i usprawniania zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji

NDR

Środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania i minimalizowania skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym

EDR / XDR

Zaawansowane funkcje monitorowania, analizy zachowań i ML szybko wykrywają, reagują i neutralizują zagrożenia, zapewniając kompleksową ochronę IT.

BACKUP

Zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, zapewniające kompleksową ochronę i łatwe zarządzanie danymi w różnych środowiskach IT.

AUDYT ACTIVE DIRECTORY

Wszechstronne funkcje monitorowania, analizy i raportowania, umożliwiające kompleksową kontrolę i bezpieczeństwo środowisk Active Directory.

FIREWALL

Innowacyjne funkcje ochrony sieci, gwarantujące kontrolę i bezpieczeństwo przed zagrożeniami cybernetycznymi.

MACIERZE

Wydajne macierze danych, zapewniające niezawodne przechowywanie, zarządzanie i ochronę danych w różnych środowiskach IT.

BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI I OCHRONA DDOS

Zabezpieczenie aplikacji i skuteczna ochrona DDoS, umożliwiająca niezawodną obronę przed atakami i utrzymanie dostępności usług.

Blok z Linkiem do Formularza
Ikona Megafon

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się z Tobą, by dostosować najlepsze rozwiązanie do potrzeb Twojej organizacji.

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

CYKL SZKOLEŃ

Kontakt ws. NIS2 z CLOCKWISE

    Formularz kontaktowy: