Commvault

Commvault dostarcza przedsiębiorstwom lepsze, bardziej efektywne kosztowo i zautomatyzowane rozwiązania do ochrony, zarządzania i dostępu do danych, pozwalające na wykorzystanie rzeczywistej wartości biznesowej danych i informacji.


Rozwiązania Producenta w kontekście dyrektywy NIS2.


Oprogramowanie Commvault Data Platform jest najnowszą wersją produktu do zarządzania danymi firmy Commvault. Jako jedyne rozwiązanie klasy Enterprise oferuje zintegrowaną platformę zarówno dla zadań backupu jak i archiwizacji danych.

To nowatorskie podejście zostało docenione przez wiele instytucji i firm na całym świecie a także przez firmę Gartner, gdzie od pięciu lat jest oceniana jako niekwestionowany lider w obszarze backupowym.


Proponowane rozwiązanie znacząco obniża przyszłe koszty używania systemu kopii zapasowych i archiwizacji oraz jego zarządzania poprzez dostarczenie jednego rozwiązania, łączącego takie funkcjonalności jak:

 • System kopii zapasowych – bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa
 • Archiwizacja danych – obniżenie zapotrzebowania na najdroższą warstwę pamięci masowej
 • Deduplikacja – redukcja potrzebnej na kopie zapasowe przestrzeni
 • Centralny dostęp do danych i centralne zarządzanie danymi przedsiębiorstwa – jeden produkt z jednym bezpiecznym punktem dostępu
 • Centralne zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych, archiwizacji i przeszukiwania danych – podnosi bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i umożliwia szybki wgląd w składowane dane
 • Różnicowanie uprawnień administratorów i użytkowników platformy – administratorzy mogą mieć ograniczony do niezbędnego minimum dostęp do wrażliwych danych
 • Disaster Recovery – szybkie przywracanie systemów i danych po awarii
 • Zintegrowane wsparcie dla backupu stacji roboczych i laptopów
 • Wsparcie dla najnowszych wersji produktów np. SAP HANA
 • Wsparcie przy spełnieniu wymagań RODO
 • I wiele innych

Powyższe funkcjonalności bezpośrednio przekładają się na bardzo korzystne wskaźniki ROI (Return On Investment) i TCO (Total Cost of Ownership) związane z implementacją i użytkowaniem platformy Commvault.


Wykazane powyżej korzystne wskaźniki uzyskiwane są dzięki obniżeniu następujących kosztów:

 • Specjalizowanych i drogich pamięci masowych i serwerów – Commvault nie potrzebuje do przechowywania kopii zapasowych drogich pamięci masowych, umożliwia obniżenie kosztów o około 50% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
 • Jeden wspólny storage dla dowolnych danych – dodatkowe oszczędności poprzez stworzenia wspólnego repozytorium dla danych czy to backupowanych czy archiwizowanych
 • Czynności administracyjne i szkolenia pracowników – Commvault oferuje funkcjonalności backupu, archiwizacji oraz e-discovery w jednym produkcie, nie ma potrzeby szkolenia administratorów z kilku produktów, realizujących różne aspekty zarządzania danymi
 • Utrzymania – Commvault, to jeden kontrakt serwisowy dla wielu funkcjonalności
 • Rozbudowy – Commvault poprzez brak konieczności wykorzystania specjalizowanych oraz drogich pamięci masowych do składowania kopii zapasowych umożliwia nieograniczoną rozbudowę infrastruktury informatycznej
 • Olbrzymia skalowalność – jedna jednostka administracyjna może zarządzać do 10 000 serwerów

Wymienione powyżej elementy stanowią tylko część szerokiego spektrum możliwości oprogramowania Commvault i korzyści z nich wynikających.