SecureVisio

Jedna platforma do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami oraz ryzykiem

Zarządzanie bezpieczeństwem, podobnie jak inne procesy w organizacji, wymaga optymalizacji i efektywności kosztowej. SecureVisio pozwala organizacjom na jednej platformie ujednolicić i zautomatyzować podstawowe operacje zarządzania bezpieczeństwem – zarządzanie incydentami, zarządzanie podatnościami i zarządzanie ryzykiem. Dzięki SecureVisio organizacje optymalizują czas i koszty operacji bezpieczeństwa. Osoby zarządzające bezpieczeństwem podejmują lepsze decyzje, ponieważ w jednym miejscu mają pełne informacje na temat incydentów, luk w zabezpieczeniach i związanego z nimi ryzyka.

Platforma SecureVisio zawiera następujące moduły:

  • Zarządzanie incydentami oferujące narzędzia do wykrywania incydentów, analizy i podejmowania reakcji,
  • Zarządzanie podatnościami, oferujące narzędzia do wykrywania, analizy i reagowania na luki zabezpieczeń,

oraz zintegrowane narzędzia do zarządzania ryzykiem w czasie rzeczywistym ustalające priorytety incydentów i podatności w celu informowania ludzi, które zdarzenia są najważniejsze dla organizacji i wymagają natychmiastowej reakcji.


Rozwiązania Producenta w kontekście dyrektywy NIS2.Modularna architektura SecureVisio umożliwia organizacjom użycie wszystkich modułów lub tylko wybranych modułów. SecureVisio łatwo integruje się z rozwiązaniami firm trzecich ( np. SIEM lub skaner podatności).

SecureVisio zarządza incydentami i podatnościami z użyciem dedykowanych narzędzi Workflow i Playbook oraz wzbogaca te narzędzia o zintegrowane zarządzanie ryzykiem i inne przydatne informacje, takie jak Threat Intelligence.
Automatyzacja i orkiestracja optymalizują czas i koszty zarządzania bezpieczeństwem. Podczas zarządzania problemami technicznymi SecureVisio ma świadomość najważniejszych zasobów wspierających krytyczne procesy biznesowe i wrażliwe dane. Operacje Business Impact Assessment są przeprowadzana automatycznie w czasie rzeczywistym.

Dzięki SecureVisio organizacje mogą skutecznie zarządzać wszystkimi incydentami i podatnościami oraz natychmiast rozpoznawać i reagować na zdarzenia, które bez nadzoru spowodują duże szkody i konsekwencje prawne dla organizacji.

Funkcjonalność:

  • Wspólne zarządzanie incydentami, podatnościami i ryzykiem
  • Automatyzacja i orkiestracja zarządzania incydentami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie podatnościami z priorytetyzacją biznesową
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych i zgodności z RODO
  • Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi