Systemy EDR/XDR a NIS2

Palo Alto Cortex XDR to zaawansowana platforma do wykrywania, analizy i reagowania na zagrożenia, która integruje dane z różnych źródeł, takich jak punkty końcowe, sieć i chmura, w celu zapewnienia kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi atakami. W kontekście spełnienia wymogów dyrektywy NIS-2 (Network and Information Security Directive), Cortex XDR oferuje kluczowe funkcje, które mogą znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami w organizacjach.

Kluczowe funkcje Palo Alto Cortex XDR w kontekście NIS-2:

 1. Zaawansowane wykrywanie zagrożeń:
  • Analiza behawioralna: Cortex XDR wykorzystuje analizę behawioralną do wykrywania anomalii i podejrzanej aktywności, co pomaga w identyfikacji zaawansowanych zagrożeń, które mogą nie być widoczne dla tradycyjnych narzędzi zabezpieczeń.
  • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja: Wykorzystanie uczenia maszynowego i AI pozwala na szybsze i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów NIS-2 dotyczących wykrywania incydentów.
 2. Skonsolidowane zarządzanie incydentami:
  • Zarządzanie incydentami i reakcja: Cortex XDR umożliwia skonsolidowane zarządzanie incydentami z różnych źródeł, co ułatwia analizę, priorytetyzację i reagowanie na zagrożenia.
  • Automatyzacja reakcji: Platforma oferuje możliwości automatyzacji reakcji na incydenty, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeciwdziałanie zagrożeniom.
 3. Kompleksowa widoczność:
  • Integracja danych z różnych źródeł: Cortex XDR konsoliduje dane z punktów końcowych, sieci, chmury i innych źródeł, co zapewnia kompleksową widoczność i lepsze zrozumienie kontekstu zagrożeń.
  • Centralny pulpit nawigacyjny: Interaktywne pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w stan zabezpieczeń i aktywność w czasie rzeczywistym, co wspiera szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty.
 4. Analiza przyczyn źródłowych:
  • Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis): Narzędzie umożliwia szczegółową analizę przyczyn źródłowych incydentów, co pozwala na zrozumienie pełnego kontekstu ataku i podejmowanie skutecznych działań naprawczych.
  • Raportowanie i śledzenie: Cortex XDR generuje szczegółowe raporty dotyczące incydentów, co ułatwia śledzenie działań i udokumentowanie zgodności z wymogami NIS-2.
 5. Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami:
  • Ochrona punktów końcowych: Cortex XDR oferuje zaawansowane funkcje ochrony punktów końcowych, takie jak blokowanie exploitów, wykrywanie malware i ochrona przed ransomware, co jest kluczowe dla zabezpieczenia infrastruktury IT.
  • Zarządzanie politykami bezpieczeństwa: Narzędzie umożliwia tworzenie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, które wspierają zgodność z regulacjami NIS-2.