F5

F5 dostarcza strategicznych punktów kontroli infrastruktury IT, gwarantuje optymalizację wydajności, ochronę krytycznych z punktu widzenia biznesu aplikacji oraz zarządzanie dystrybucją treści w sieciach korporacyjnych oraz w sieciach rozległych.


Rozwiązania Producenta w kontekście dyrektywy NIS2.


Web Application Firewall

F5 BIG-IP ADVANCED WEB APPLICATION FIREWALL (AWAF).
Zapora F5 BIG-IP AWAF chroni aplikacje przed naruszeniem danych, naprawiając luki i powstrzymując ataki. Zaawansowany firewall aplikacji internetowych F5 (AWAF) chroni przed najnowszą falą ataków za pomocą analizy behawioralnej, proaktywnej ochrony przed botami (również urządzenia mobilne) i szyfrowania poufnych danych, takich jak loginy i hasła, na poziomie aplikacji – bez konieczności aktualizacji samych aplikacji (DataSafe).

F5 BIG-IP APPLICATION SECURITY MANAGER (ASM).
To elastyczna zapora warstwy siódmej , która zabezpiecza aplikacje internetowe w tradycyjnych, wirtualnych i prywatnych środowiskach chmurowych. BIG-IP ASM zapewnia ochronę aplikacji internetowych i stron, pomaga zabezpieczyć wdrożone aplikacje przed nieznanymi lukami i zapewnia zgodność z kluczowymi wymaganiami prawnymi – wszystko to na platformie, która konsoliduje dostarczanie aplikacji z zaporą sieciową oraz kontrolą dostępu do sieci i aplikacji (APM).


Application Delivery Controller

F5 BIG-IP DNS
To rozwiązanie poprawiające wydajność i dostępność aplikacji globalnych poprzez wysyłanie użytkowników do najbliższego lub najbardziej wydajnego środowiska fizycznego, wirtualnego lub chmurowego. BIG-IP DNS również hiperskaluje i zabezpiecza infrastrukturę DNS przed atakami DDoS.

F5 BIG-IP LOCAL TRAFFIC MANAGER (LTM)
Przyspiesza działanie aplikacji oraz znacząco zwiększa poziom jej bezpieczeństwa, dzięki rozbudowanym modułom kontroli we wszystkich warstwach sieciowych oraz możliwości rozkładania ruchu pomiędzy wiele serwerów.

F5 BIG-IP SSL ORCHESTRATOR (SSLO)
Orkiestrator SSL firmy F5 maksymalizuje rentowność poczynionych inwestycji infrastrukturalnych, wydajność i bezpieczeństwo dzięki dynamicznemu, opartemu na politykach deszyfrowaniu i szyfrowaniu oraz sterowaniu ruchem za pośrednictwem wielu urządzeń kontrolnych.

F5 BIG-IQ CENTRALIZED MANAGEMENT
To centralny punkt kontroli dla fizycznych i wirtualnych urządzeń F5. Upraszcza zarządzanie, pomaga zagwarantować zgodność i daje narzędzia, które są potrzebne dla aplikacji. BIG-IQ śledzi aktywa, zarządza politykami, dostarcza analizy i zapewnia centralne raportowanie oraz licencjonowanie produktów F5.


Anti-DDoS

BIG-IP ADVANCED FIREWALL MANAGER (AFM)
Firewall sieciowy pozwalający usuwać zagrożenia z sieci, zanim uszkodzą krytyczne zasoby centrum danych.

F5 DDOS HYBRID DEFENDER
Gwarantuje zachowanie dużej przepustowości oraz możliwość w pełni automatycznego przełączenia ruchu do scrubbing center w razie ataku przewyższającego parametry łącza internetowego. 

VPN Gateway

BIG-IP ACCESS POLICY MANAGER (APM)
To elastyczne i wydajne rozwiązanie zapewniające bezpieczny i ujednolicony dostęp do aplikacji i sieci. Dzięki konwergencji i konsolidacji dostępu zdalnego, dostępu do sieci LAN i połączeń bezprzewodowych w ramach jednego interfejsu zarządzania oraz łatwej w zarządzaniu polityce dostępu, BIG-IP APM pomaga uwolnić cenne zasoby IT i skalować nisko-kosztowo.