Usługi serwisowe

Systemy teleinformatyczne maja często status zasobów krytycznych. W każdej przedsiębiorstwie i organizacji są usługi o znaczeniu strategicznym. Brak dostępu do informacji i systemu teleinformatycznego często skutkuje ograniczeniem lub zatrzymaniem procesów biznesowych.


Informatyzacja w bieżącej działalności procesów jest istotna, a jest utrata możne być spowodowana utratą dostępu do systemów teleinformatycznego. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale najczęściej są to trzy:

  • Awaria platformy sprzętowej
  • Awaria oprogramowania
  • Awaria medium komunikacyjnego, czyli sieci

Aby zapobiegać przerwom w dostępie do zasobów IT, należy projektować środowisko IT w osób nadmiarowy, lecz nie i takie podejście nie jest wstanie całkowicie zminimalizować ryzyko wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń. Jednym ze sposobów jest korzystanie z profesjonalnych usług serwisowych z odpowiednim poziomem SLA (Service Level Agreement). Usługi obejmujące zapewnienie części zamiennych z gwarantowaną dostawa części zamiennych w określonym czasie umożliwiając przywrócenie operacyjności poprzez podmianę wadliwego elementu infrastruktury. Usługą serwisowa zapewnia Klientowi określone kanały szybkiej komunikacji (poczta elektroniczna, telefon, komunikator) dostarczając szybkie wsparcie serwisowe.


Usługi serwisowe umożliwiają Klientowi wsparcie serwisowe dla pojedynczego urządzenia, obejmując:

  • Dostęp do inżynierów serwisujących poprzez określone kanały komunikacji celem zgłaszania problemów technicznych dla urządzeń objętych usługą,
  • Zdalną diagnozę zgłoszonych problemów,
  • Diagnozę zgłoszonych problemów w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania (o ile jest to konieczne i uzasadnione),
  • Eskalację zgłoszonego problemu do Centrum Serwisowego producenta, w razie problemów z samodzielnym ich rozwiązaniem przez inżynierów,
  • Usunięcie awarii urządzenia objętego usługą.

Usługi kompleksowej diagnostyki i naprawy, kierowane są do Klientów nie posiadających własnych części zamiennych i nie dysponujących odpowiednimi zasobami ludzkimi, które mogłyby przeprowadzić diagnozę i zidentyfikować źródło problemu oraz następnie dokonać usunięcia awarii. Usługa nadzoru, monitoringu i wsparcia infrastruktury IT Klienta uzupełniają model i zapewniają kompleksowa obsługę infrastruktury w modelu nadzoru z chmury. Dzięki czemu następuje szybkie automatyczne zgłoszenie problemu i diagnozowanie przyczyny przez kwalifikowanego inżyniera.

Oprócz usług wsparcia realizowanego w dłuższych okresach oferujemy także usługi serwisowe jednorazowe. Umożliwiają one Klientom skorzystanie z pomocy inżynierów serwisowych w przypadku pojawienia się nagłych awarii i problemów w działaniu urządzeń i całej infrastruktury, bez wykupionej długoterminowej usługi serwisowej. Obsługa incydentalna jest świadczona w ramach konsultacji bez parametrów SLA. Prawo do zgłoszenia problemu z urządzeniem z prośbą o przeprowadzenie diagnozę należy kierować poprzez kanał Handlowy.