Usługi projektowe

Sukces operacyjny firmy zależy często od dostępności usług i zasobów IT. Właściwa identyfikacja potrzeb, zdefiniowanie wymagań oraz ograniczeń mogących mieć wpływ na funkcjonalność rozwiązania są kluczowe do zbudowania rozwiązania dopasowanego do realnych potrzeb.


Projektowanie sieci wymaga odpowiedniego przygotowania, doświadczenia i biegłości w wielu technologiach. Odpowiednie przygotowanie projektu będzie niejednokrotnie wymagało określenie danych wejściowych, przez takie usługi jak: analityczne, audytorskie, konsultacyjne i projektowe.


Analiza infrastruktury i potrzeb

Wieloletnie doświadczenie architektów i analityczne myślenie, połączone z gruntowną wiedzą techniczną są głównymi czynnikami stanowiącymi o jakości wykonywanych prac analitycznych. Identyfikację potrzeb Klienta, zdefiniowanie wymagań oraz określenie ograniczeń mogących mieć wpływ na realizację przedsięwzięcia to czynniki oddziałują do kształt i efekt końcowy projektu. Nasi wykwalifikowani eksperci specjalizują się w analitycznej infrastrukturze teleinformatycznej np.:

  • analiza konfiguracji reguł Firewall,
  • konfiguracji routingu lub analiza niezawodności sieci i usług w modelu wysokiej dostępności.

Audyt sieci

Audyt sieci to porównanie stanu zastanego ze stanem zalecanym, oczekiwanym lub prawnie określonym. Przed rozpoczęciem audytu sieci musimy określić “wzorzec”, który będzie stanowił punkt porównawczy dla infrastruktury Klienta.

Na tym etapie określamy przykładowe wymagania:

  • Wymogi i rekomendacje opisane w Polityce Bezpieczeństwa oraz dokumentacji technicznej typu LLD,
  • Zestaw dobrych praktyk określonych przez producenta rozwiązania,
  • Zestaw dobrych praktyk wypracowanych przez ekspertów wypracowanych podczas wielu wdrożeń.

Nasi eksperci posiadają dogłębną znajomości zagadnień związanych z projektowaniem oraz realizacją sieci LAN/WAN/WLAN/DC w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ciągłości działania i zapewniania wysokich parametrów jakościowych projektowanych rozwiązań. Audytorskie opracowania jako efekt dostarczają analizy wielu danych i uwarunkowań środowiska Klienta w raz z opracowaniem wniosków w formie raportu (produkt końcowy) wykonany na podstawie zgromadzonych danych i zdefiniowanych wymagań.


Konsultacje technologiczne

Często umożliwiają Klientom szybciej zrozumieć nowe technologie. Pomagając zdefiniować kierunek zmian w strukturze systemów teleinformatycznych jak również określić kolejne kroki. Celem zmian jest utrzymanie odpowiedniej jakości usług, spełnienie wymogów czy utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Pracownicy zespołów informatycznych w firmach odpowiadający za utrzymanie systemów teleinformatycznych w wielu wypadkach nie podążają za wszystkimi nowościami i trendami rozwoju technologii, nie posiadają bogatego doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji wielu zaawansowanych projektów informatycznych. W dokonywaniu celnych wyborów i podejmowaniu właściwych decyzje związanych z modyfikacją czy rozbudową systemu teleinformatycznego warto skorzystać z wiedzy ekspertów usług konsultacyjnych.


Projekty teleinformatyczne

Dobrze wykonany i dokładny projekt techniczny HLD i szczegółowy plan wdrożenia LLD to podstawowy warunek bezpiecznej inwestycji w technologie teleinformatycznej. W projekcie technicznych należy ustalić większość istotnych szczegółów między odbiorcą, a wykonawcą jeszcze przed rozpoczęciem implementacji rozwiązania. Oferujemy zaawansowane usługi w zakresie projektowania rozwiązań przygotowywania HLD i LLD. Dokumentacja wykonywana jest przez wykwalifikowanych specjalistów na podstawie zdefiniowanych z Klientem założeń i/lub wniosków z analiz lub audytów. Produktem prac jest opracowanie koncepcji, projektu technicznego, wdrożeniowego lub dokumentacji porównawczej, techniczno-ekonomicznej dla konkurencyjnych rozwiązań. W naszym zakresie są najnowsze technologie. 

Jesteśmy otwarci na innowacyjne projekty informatyczne obejmujące cyfryzację społeczeństwa. Podołamy najbardziej rozbudowanym projektom. Angażujemy się udział w pionierskie projekty i projektujemy nową rzeczywistość. Znajdujemy się w centrum polskiego sektora IT. Zdobyliśmy doświadczenie w najważniejszych branżach: telekomunikacji, transporcie, bankowości, energetyce, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, a także w sektorze MSP. Przygotowujemy testy rozwiązań w tym PoC, PoV na potrzeby etapu analizy i proponowania rozwiązań.