Rozwiązania ManageEngine a NIS2

ManageEngine Endpoint Central Security (wcześniej znane jako Desktop Central) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi (endpoint management) i zabezpieczeń. Oferuje szeroki wachlarz narzędzi, które pomagają zarządzać i zabezpieczać urządzenia końcowe, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia mobilne. W kontekście spełnienia wymogów dyrektywy NIS-2 (Network and Information Security Directive), Endpoint Central Security dostarcza kluczowe funkcje, które mogą znacząco podnieść poziom zabezpieczeń i zarządzania w organizacjach.

Kluczowe funkcje ManageEngine Endpoint Central Security w kontekście NIS-2:

 1. Zarządzanie punktami końcowymi:
  • Zarządzanie urządzeniami: Endpoint Central Security pozwala na centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi, co ułatwia utrzymanie aktualnych informacji o stanie urządzeń i ich konfiguracji.
  • Automatyzacja zadań: Możliwość automatyzacji zadań administracyjnych, takich jak instalacja oprogramowania, aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji, co zmniejsza ryzyko luk bezpieczeństwa.
 2. Bezpieczeństwo punktów końcowych:
  • Zarządzanie poprawkami (patch management): Endpoint Central Security automatycznie identyfikuje i wdraża poprawki do systemów operacyjnych i aplikacji, co jest kluczowe dla zapobiegania znanym lukom bezpieczeństwa.
  • Zarządzanie konfiguracją: Narzędzie pozwala na zarządzanie konfiguracją urządzeń końcowych, co pomaga w egzekwowaniu polityk bezpieczeństwa i zgodności.
 3. Monitorowanie i audytowanie:
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Endpoint Central Security oferuje możliwość monitorowania urządzeń końcowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na anomalie i incydenty.
  • Audytowanie działań użytkowników: Umożliwia śledzenie i audytowanie działań użytkowników na urządzeniach końcowych, co jest istotne dla prowadzenia analiz incydentów i zgodności z regulacjami.
 4. Ochrona przed zagrożeniami:
  • Antywirus i ochrona przed malware: Integracja z oprogramowaniem antywirusowym i narzędziami do ochrony przed malware zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed zagrożeniami.
  • Zarządzanie lukami (vulnerability management): Endpoint Central Security pomaga w identyfikacji i zarządzaniu lukami w zabezpieczeniach, co pozwala na szybkie podjęcie działań korygujących.
 5. Reagowanie na incydenty:
  • Narzędzia do zdalnego zarządzania: Endpoint Central Security umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami, co jest przydatne w przypadku konieczności szybkiego reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
  • Izolacja zagrożonych urządzeń: Możliwość izolowania urządzeń podejrzanych o naruszenie bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożeń.
 6. Zgodność z regulacjami i standardami:
  • Raportowanie zgodności: Narzędzie oferuje zaawansowane opcje raportowania, które pomagają w udokumentowaniu zgodności z wymogami NIS-2 oraz innymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.
  • Polityki bezpieczeństwa: Endpoint Central Security wspiera tworzenie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów NIS-2.

Praktyczne aspekty zastosowania Endpoint Central Security w kontekście NIS-2:

 1. Zarządzanie i aktualizacja oprogramowania:
  • Centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania zapewnia, że wszystkie urządzenia są chronione przed znanymi lukami bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla zgodności z NIS-2.
 2. Monitorowanie i audytowanie aktywności:
  • Możliwość monitorowania działań użytkowników i urządzeń końcowych w czasie rzeczywistym oraz audytowanie tych działań wspiera szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa:
  • Narzędzia do zdalnego zarządzania i izolacji zagrożonych urządzeń pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie na incydenty, minimalizując potencjalne szkody.
 4. Ochrona danych i zasobów organizacji:
  • Funkcje zarządzania poprawkami, ochrony przed malware oraz zarządzania konfiguracją pomagają w zabezpieczeniu danych i zasobów organizacji, co jest kluczowym elementem NIS-2.

ManageEngine Vulnerability Manager Plus to zaawansowane narzędzie do zarządzania lukami bezpieczeństwa, które umożliwia organizacjom identyfikowanie, ocenianie i usuwanie luk w zabezpieczeniach ich infrastruktury IT. W kontekście spełnienia wymogów dyrektywy NIS-2 (Network and Information Security Directive), Vulnerability Manager Plus oferuje kluczowe funkcje, które wspierają organizacje w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami.

Kluczowe funkcje ManageEngine Vulnerability Manager Plus w kontekście NIS-2:

 1. Identyfikacja i ocena luk bezpieczeństwa:
  • Skanowanie luk: Narzędzie przeprowadza regularne skanowanie systemów, aplikacji i sieci w celu identyfikacji luk bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony.
  • Ocena ryzyka: Vulnerability Manager Plus ocenia ryzyko związane z wykrytymi lukami, umożliwiając priorytetyzację działań naprawczych na podstawie potencjalnego wpływu na organizację.
 2. Zarządzanie poprawkami (patch management):
  • Automatyczne wdrażanie poprawek: Narzędzie automatycznie identyfikuje dostępne poprawki i wdraża je na urządzeniach końcowych, co pomaga w szybkim usunięciu luk bezpieczeństwa.
  • Testowanie poprawek: Umożliwia testowanie poprawek przed ich wdrożeniem, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędów lub niekompatybilności.
 3. Monitorowanie i raportowanie:
  • Raporty zgodności: Vulnerability Manager Plus generuje szczegółowe raporty dotyczące zgodności z regulacjami, takimi jak NIS-2, co ułatwia udokumentowanie spełnienia wymogów.
  • Dashboard w czasie rzeczywistym: Narzędzie oferuje interaktywne pulpity nawigacyjne, które zapewniają wgląd w stan zabezpieczeń i aktywność w czasie rzeczywistym.
 4. Zarządzanie konfiguracją i zgodnością:
  • Ocena konfiguracji: Narzędzie analizuje konfiguracje systemów i aplikacji w celu identyfikacji niezgodności z politykami bezpieczeństwa.
  • Rekomendacje dotyczące zabezpieczeń: Vulnerability Manager Plus dostarcza rekomendacje dotyczące poprawy konfiguracji i zabezpieczeń systemów, co wspiera zgodność z najlepszymi praktykami i wymogami NIS-2.
 5. Reagowanie na incydenty i ochrona przed zagrożeniami:
  • Wykrywanie i zarządzanie incydentami: Narzędzie pomaga w szybkim wykrywaniu i zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla minimalizacji ich wpływu.
  • Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa: Vulnerability Manager Plus integruje się z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak systemy SIEM (Security Information and Event Management), co pozwala na kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem.

Praktyczne aspekty zastosowania Vulnerability Manager Plus w kontekście NIS-2:

 1. Regularne skanowanie i zarządzanie lukami:
  • Regularne skanowanie luk bezpieczeństwa i automatyczne wdrażanie poprawek zapewniają, że systemy są chronione przed znanymi zagrożeniami, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów NIS-2.
 2. Priorytetyzacja działań naprawczych:
  • Ocena ryzyka związanego z wykrytymi lukami pozwala na efektywne priorytetyzowanie działań naprawczych, co wspiera szybkie i skuteczne reagowanie na najważniejsze zagrożenia.
 3. Zgodność z regulacjami i raportowanie:
  • Generowanie szczegółowych raportów zgodności ułatwia udokumentowanie działań podejmowanych w celu spełnienia wymogów NIS-2 oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji.
 4. Zarządzanie konfiguracją i rekomendacje dotyczące zabezpieczeń:
  • Analiza konfiguracji systemów i aplikacji oraz dostarczanie rekomendacji dotyczących zabezpieczeń pomagają w utrzymaniu zgodności z politykami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami.
 5. Integracja i kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem:
  • Integracja z innymi narzędziami bezpieczeństwa pozwala na stworzenie zintegrowanego ekosystemu zarządzania bezpieczeństwem, co wspiera kompleksowe podejście do ochrony przed zagrożeniami i zarządzania incydentami.

ManageEngine Endpoint Central Security (wcześniej znane jako Desktop Central) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi (endpoint management) i zabezpieczeń. Oferuje szeroki wachlarz narzędzi, które pomagają zarządzać i zabezpieczać urządzenia końcowe, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia mobilne. W kontekście spełnienia wymogów dyrektywy NIS-2 (Network and Information Security Directive), Endpoint Central Security dostarcza kluczowe funkcje, które mogą znacząco podnieść poziom zabezpieczeń i zarządzania w organizacjach.

Kluczowe funkcje ManageEngine Endpoint Central Security w kontekście NIS-2:

 1. Zarządzanie punktami końcowymi:
 1. Zarządzanie urządzeniami: Endpoint Central Security pozwala na centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi, co ułatwia utrzymanie aktualnych informacji o stanie urządzeń i ich konfiguracji.
 2. Automatyzacja zadań: Możliwość automatyzacji zadań administracyjnych, takich jak instalacja oprogramowania, aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji, co zmniejsza ryzyko luk bezpieczeństwa.
 3. Bezpieczeństwo punktów końcowych:
 1. Zarządzanie poprawkami (patch management): Endpoint Central Security automatycznie identyfikuje i wdraża poprawki do systemów operacyjnych i aplikacji, co jest kluczowe dla zapobiegania znanym lukom bezpieczeństwa.
 2. Zarządzanie konfiguracją: Narzędzie pozwala na zarządzanie konfiguracją urządzeń końcowych, co pomaga w egzekwowaniu polityk bezpieczeństwa i zgodności.
 3. Monitorowanie i audytowanie:
 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Endpoint Central Security oferuje możliwość monitorowania urządzeń końcowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na anomalie i incydenty.
 2. Audytowanie działań użytkowników: Umożliwia śledzenie i audytowanie działań użytkowników na urządzeniach końcowych, co jest istotne dla prowadzenia analiz incydentów i zgodności z regulacjami.
 3. Ochrona przed zagrożeniami:
 1. Antywirus i ochrona przed malware: Integracja z oprogramowaniem antywirusowym i narzędziami do ochrony przed malware zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed zagrożeniami.
 2. Zarządzanie lukami (vulnerability management): Endpoint Central Security pomaga w identyfikacji i zarządzaniu lukami w zabezpieczeniach, co pozwala na szybkie podjęcie działań korygujących.
 3. Reagowanie na incydenty:
 1. Narzędzia do zdalnego zarządzania: Endpoint Central Security umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami, co jest przydatne w przypadku konieczności szybkiego reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 2. Izolacja zagrożonych urządzeń: Możliwość izolowania urządzeń podejrzanych o naruszenie bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożeń.
 3. Zgodność z regulacjami i standardami:
 1. Raportowanie zgodności: Narzędzie oferuje zaawansowane opcje raportowania, które pomagają w udokumentowaniu zgodności z wymogami NIS-2 oraz innymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.
 2. Polityki bezpieczeństwa: Endpoint Central Security wspiera tworzenie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów NIS-2.

Praktyczne aspekty zastosowania Endpoint Central Security w kontekście NIS-2:

 1. Zarządzanie i aktualizacja oprogramowania:
 2. Centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania zapewnia, że wszystkie urządzenia są chronione przed znanymi lukami bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla zgodności z NIS-2.
 3. Monitorowanie i audytowanie aktywności:
 4. Możliwość monitorowania działań użytkowników i urządzeń końcowych w czasie rzeczywistym oraz audytowanie tych działań wspiera szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
 5. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa:
 6. Narzędzia do zdalnego zarządzania i izolacji zagrożonych urządzeń pozwalają na szybkie i skuteczne reagowanie na incydenty, minimalizując potencjalne szkody.
 7. Ochrona danych i zasobów organizacji:
 8. Funkcje zarządzania poprawkami, ochrony przed malware oraz zarządzania konfiguracją pomagają w zabezpieczeniu danych i zasobów organizacji, co jest kluczowym elementem NIS-2.