Partnerzy

BackBox jest wiodącym dostawcą inteligentnej automatyzacji dla wszystkich sieci i urządzeń zabezpieczających. BackBox zapewnia możliwość planowania automatycznych zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych, bezpiecznym przechowywaniem i przywracaniem wszystkich konfiguracji urządzeń zainstalowanych w sieci.

CISCO to światowy lider rozwiązań sieciowych na świecie. Produkuje, sprzedaje i wspiera rozwiązania z zakresu sprzętu sieciowego, telekomunikacyjnego, wideo, współpracy grupowej, centr przetwarzania danych i bezpieczeństwa sieciowego

Commvault dostarcza przedsiębiorstwom lepsze, bardziej efektywne kosztowo i zautomatyzowane rozwiązania do ochrony, zarządzania i dostępu do danych, pozwalające na wykorzystanie rzeczywistej wartości biznesowej danych i informacji.

CyberArk to cieszący się powszechnym zaufaniem ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych. Zaprojektowane od podstaw z myślą o bezpieczeństwie rozwiązanie CyberArk Privileged Account Security Solution to najbardziej wszechstronny i kompletny produkt do ochrony kont uprzywilejowanych, przeznaczony do wdrożeń zarówno w siedzibach firm, jak i w chmurze oraz w środowiskach OT/SCADA.

Esecure specjalizuje się w rozwiązaniach obejumujacych kwestie cyberbezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym (biznesowym) oraz technicznym. Rozwiazanie SecureVisio, stworzone przez firme Esecurejest stale rozwijamy i dostosowane do wymagań klientów oraz obowiązków nakładanych na nich przez przepisy prawa i regulacje.

Flowmon jest międzynarodowym producent rozwiązań opartych o monitoring metadanych Netflow/ IPFIX oraz analizę pakietów. Platforma dostępna jako fizyczne urządzenie lub maszyna wirtualna.

Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktur informatycznych. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi.

F5 Networks specjalizuje się w dostarczaniu strategicznych punktów kontroli infrastruktury IT. Gwarantuje optymalizację wydajności, ochronę krytycznych z punktu

NetApp to czołowy dostawca rozwiązań do obsługi danych w chmurach hybrydowych
NetApp oferuje szeroką gamę usług przetwarzania danych, upraszczających zarządzanie aplikacjami i danymi w chmurze oraz w siedzibie przedsiębiorstwa, co pozwala przyspieszyć proces transformacji cyfrowej. Pomaga przedsiębiorstwom z całego świata w pełni wykorzystywać zgromadzone dane, rozszerzać zakres kontaktu z klientami, zwiększać innowacyjność i optymalizować swoją działalność.

NUTANIX pionier rozwiązań hiperkonwergentnych. Twórca dedykowanej i kompletnej platforma do wirtualizacji, która integruje zasoby serwerowe i macierzowe w ramach małego, prostego we wdrożeniu i rozbudowie appliance’u 2U.

PaloAlto Networks jest producentem innowacyjnej platformy bezpieczeństwa (Security-Operating Platform), która została zaprojektowana i stworzona do zapewnienia pełnej widoczności ruchu, a dzięki natywnej integracji poszczególnych elementów pozwala w sposób automatyczny reagować jedynie na zagrożenia krytyczne co pozytywnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania takiego systemu.

Quantum – lider przechowywania i zarządzania multimediami. Producent dostracza również uznane rozwiązania z zakresu pamięci masowej, które są idealnym komponentem dla infrastruktury chmurowej.
Największe firmy zajmujące się postprodukcją, transmisją video, produkcją video, projektowaniem graficznym i multimedialnym stawiają na Quantum.

VMware usprawnia cyfrową transformację biznesu, umożliwiając organizacjom zapewnianie lepszych doświadczeń klientom i optymalne wykorzystanie możliwości pracowników. Oprogramowanie VMware obsługuje modernizację aplikacji, chmurę, sieć, zabezpieczenia i cyfrowe miejsce pracy.