Partnerzy

ARUBA NETWORKS / HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY jest wiodącym dostawcą rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw każdej wielkości na całym świecie. Firma dostarcza rozwiązania IT umożliwiające budowę mobilnych sieci w czasach nowej generacji użytkowników, którzy polegają na swoich urządzeniach mobilnych dla każdego aspektu pracy oraz życia osobistego.

BackBox jest wiodącym dostawcą inteligentnej automatyzacji dla wszystkich sieci i urządzeń zabezpieczających. BackBox zapewnia możliwość planowania automatycznych zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych, bezpiecznym przechowywaniem i przywracaniem wszystkich konfiguracji urządzeń zainstalowanych w sieci.

CISCO to światowy lider rozwiązań sieciowych na świecie. Produkuje, sprzedaje i wspiera rozwiązania z zakresu sprzętu sieciowego, telekomunikacyjnego, wideo, współpracy grupowej, centr przetwarzania danych i bezpieczeństwa sieciowego

Commvault dostarcza przedsiębiorstwom lepsze, bardziej efektywne kosztowo i zautomatyzowane rozwiązania do ochrony, zarządzania i dostępu do danych, pozwalające na wykorzystanie rzeczywistej wartości biznesowej danych i informacji.

CyberArk to cieszący się powszechnym zaufaniem ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych. Zaprojektowane od podstaw z myślą o bezpieczeństwie rozwiązanie CyberArk Privileged Account Security Solution to najbardziej wszechstronny i kompletny produkt do ochrony kont uprzywilejowanych, przeznaczony do wdrożeń zarówno w siedzibach firm, jak i w chmurze oraz w środowiskach OT/SCADA.

Elastic dostarcza przede wszystkim rozwiązania obserwujące, które tworzą samodzielnie zarządzane i oprogramowane jako usługa (SaaS) do wyszukiwania, rejestrowania, bezpieczeństwa, obserwacji i analiz przypadków użycia. Przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki elastycznej, opartej na rozwiązaniach ML analityce. Zapewnia zautomatyzowaną ochronę i możliwość skalowalności, korzystając z ujednoliconego rozwiązania opartego na rozwiązaniach SIEM, EDR, czy chmury.

Esecure specjalizuje się w rozwiązaniach obejmujących kwestie cyberbezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym (biznesowym) oraz technicznym. Rozwiązanie SecureVisio, stworzone przez firmę Esecure jest stale rozwijane i dostosowane do wymagań klientów oraz obowiązków nakładanych na nich przez przepisy prawa i regulacje.

Extreme Networks to producent innowacyjnych rozwiązań sieciowych. W swojej ofercie posiada wysoce wydajne produkty dla routingu i przełączania, rozwiązania wspierające przetwarzanie danych, a także przeznaczane do WiFi. Producent oferuje systemy klasy SIEM, NAC oraz narzędzia monitorujące i zarządzające siecią, które zapewniają bezpieczeństwo w organizacji.

Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktur informatycznych. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi.

F5 Networks specjalizuje się w dostarczaniu strategicznych punktów kontroli infrastruktury IT. Gwarantuje optymalizację wydajności, ochronę krytycznych z punktu widzenia biznesu aplikacji oraz zarządzanie dystrybucją treści w sieciach korporacyjnych a także w sieciach rozległych.

GREYCORTEX to producent rozwiązań dedykowanych do monitorowania sieci oraz detekcji na podstawie jej pracy, wszelkich anomalii i incydentów pojawiających się w środowiskach IT. Firmę GREYCORTEX cechuje innowacyjność, dlatego do budowy swoich produktów wykorzystuje najnowsze technologię w postaci zaawansowanych silników AI/ML oraz modeli behawiorystycznych.

Huawei pomaga klientom korporacyjnym w tworzeniu zintegrowanych platform sieciowych infrastruktury z usługami takimi jak sieci, przewodowe i bezprzewodowe, przetwarzanie i pamięć masowa.

IBM to globalne przedsiębiorstwo, specjalizujące się między innymi w tworzeniu platform przetwarzania w chmurze i usług kognitywnych. Działa od ponad 100 lat i przez cały czas znajduje się wśród liderów postępu technicznego.

Ivanti umożliwia organizacjom zarządzanie punktami końcowymi, upraszcza procesy zarządzania serwisami. Producent skupia się na dostarczaniu podglądu usług i infrastruktury w czasie rzeczywistym.

Juniper Networks jest wiodącym na świecie producentem rozwiązań sieciowych obecnym na rynku od 1998 roku. Producent specjalizuje się w budowie wysokowydajnych, specjalizowanych platform routingowych dla sieci operatorskich. Wiele lat doświadczeń w tym trudnym, z perspektywy wymagań i skomplikowania technologicznego, segmencie rozwiązań sieciowych owocuje doskonałymi produktami przeznaczonymi dla sieci kampusowych oraz enterprise.

LOGmanager czasami określany mianem lekkiego systemu klasy SIEM, to rozwiązanie sprzętowe wraz z przygotowanym zestawem licencji, służące do centralnego zarządzania logami i danymi maszynowymi zbieranymi z nielimitowanej liczby różnych źródeł (urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa IT, systemów operacyjnych i aplikacji).

NetApp to czołowy dostawca rozwiązań do obsługi danych w chmurach hybrydowych
NetApp oferuje szeroką gamę usług przetwarzania danych, upraszczających zarządzanie aplikacjami i danymi w chmurze oraz w siedzibie przedsiębiorstwa, co pozwala przyspieszyć proces transformacji cyfrowej. Pomaga przedsiębiorstwom z całego świata w pełni wykorzystywać zgromadzone dane, rozszerzać zakres kontaktu z klientami, zwiększać innowacyjność i optymalizować swoją działalność.

NUTANIX pionier rozwiązań hiperkonwergentnych. Twórca dedykowanej i kompletnej platformy do wirtualizacji, która integruje zasoby serwerowe i macierzowe w ramach małego, prostego we wdrożeniu i rozbudowie appliance’u 2U.

PaloAlto Networks jest producentem innowacyjnej platformy bezpieczeństwa (Security-Operating Platform), która została zaprojektowana i stworzona do zapewnienia pełnej widoczności ruchu, a dzięki natywnej integracji poszczególnych elementów pozwala w sposób automatyczny reagować jedynie na zagrożenia krytyczne co pozytywnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania takiego systemu.

Tenable jest liderem w dziedzinie ciągłego monitorowania sieci, dostarczając kompleksowe rozwiązania zapewniające ciągłą widoczność i krytyczny kontekst, który pozwala organizacjom podejmować zdecydowane działania zapobiegające i chroniące ich sieci. 

TitanHQjest producentem rozwiązań do ochrony serwerów pocztowych oraz bram sieciowych chroniących zasoby korporacyjne przed zagrożeniami z zewnątrz. Firma jest znana z oprogramowania antyspamowego i specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi związanych z bezpieczeństwem i ochroną poczty elektronicznej.

Quantum – lider przechowywania i zarządzania multimediami. Producent dostracza również uznane rozwiązania z zakresu pamięci masowej, które są idealnym komponentem dla infrastruktury chmurowej.
Największe firmy zajmujące się postprodukcją, transmisją video, produkcją video, projektowaniem graficznym i multimedialnym stawiają na Quantum.

Trend Micro chroni przedsiębiorstwa — począwszy od chmury, aż po urządzenia mobilne. Jako największy dostawca specjalizujący się wyłącznie w zabezpieczeniach i uznany lider w dziedzinie bezpieczeństwa serwerów i wirtualizacji, Trend Micro ma wyjątkowe możliwości pomagania firmom w maksymalnym wykorzystaniu zalet wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.

VMware usprawnia cyfrową transformację biznesu, umożliwiając organizacjom zapewnianie lepszych doświadczeń klientom i optymalne wykorzystanie możliwości pracowników. Oprogramowanie VMware obsługuje modernizację aplikacji, chmurę, sieć, zabezpieczenia i cyfrowe miejsce pracy.