Usługi wdrożeniowe

Implementacja systemu teleinformatycznego jak również modyfikacja już istniejących elementów infrastruktury jest najczęściej głównym etapem realizacji przedsięwzięcia IT. Jest to etap gdzie analizy, konsultacje czy projekt HLD stają się rzeczywistością, a długo planowane rozwiązanie nabierają realnych kształtów. Aby rozwiązanie zaczęło pracować zgodnie z zamierzeniami potrzeba wysiłku zaangażowanych i doświadczonych współpracowników. Sukces wdrożeniowy to zbór wielu czynników, a główny z nim to doświadczenie inżynierów.


Trudnym organizacyjnie i technicznie zagadnieniem jest modernizacja, wymiana działających systemów lub ich części. Nasz zespół ekspertów sprawdził się również w takich projektach. Realizujemy kompleksowe działania bazując na bogatym doświadczeniu współpracowników zapleczu technicznym-laboratoryjmy i wsparciu producentów. Nasze usługi dzielimy na następujące kategorie : instalacyjne, współudział we wdrożeniu, laboratoria techniczne prace pozostałe.


Usługi instalacyjno-wdrożeniowe

Zgodnie z projektem LLD wypracowanym na podstawie HLD, dostarczony sprzęt lub oprogramowanie jest instalowane u Klienta. Instalacja realizowana jest zgodnie z wymogami Klienta. Podczas montażu urządzeń ich podłączenie do sieci energetycznej i teleinformatycznej, realizujemy jego dokładne strojenie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania.


Sprzęt i oprogramowanie

są konfigurowane zgodnie z projektem wdrożeniowym LLD. Oprogramowanie konfigurowane jest zgodnie z potrzebami Klienta i możliwymi do wdrożenia funkcjonalnościami. Potrzeba wdrożenia wszystkich funkcjonalności analizowana jest pod kątem bezpieczeństwa i porównywana jest z potrzebami i oczekiwaną wydajnością rozwiązania. Doświadczeni inżynierowie proponują odpowiedni tuning oprogramowania, umożliwiając uzyskanie takiego balansu który optymalnie umożliwi realizację założonych funkcjonalności. Prace instalacyjno-wdrożeniowe to kompleks usług począwszy od uzgodnień instalacyjnych i konfiguracyjnych, poprzez montaż i instalację, po konfigurację, instruktaż w miejscu prac. Każde wdrożenie kończone jest testami akceptacyjnymi w raz z dokumentację powykonawczą.


Usługi współudziału we wdrożeniu

Systemy teleinformatyczne wymagają wykwalifikowanej obsługi. Wdrożenie jednokrotnie wymagają współgrania wielu osób z wielu dziecin IT. Doświadczeni koordynatorzy nadzorują i kontrolują proces wdrożenia w zakresie projektu planując odpowiednie kroki i przygotowują organizację od obsługi nowego systemu. Jednym z ważniejszych kroków jest zaplanowanie szkoleń dla kadr i odpowiednie wcześniejsze przygotowanie zespołu operacyjnego do obsługi nowych rozwiązań.


Laboratoria techniczne

Współpraca z wykwalifikowanymi i doświadczonymi ekspertami zapewnia sukces wielu projektom. Przy złożonych i pionierskich projektach należy wspomagać się testami. Zanim wdrożymy rozwiązanie które jest pionierskie w skali naszego regionu dokładnie je testujemy w naszym laboratorium. Weryfikujemy postawione założenia i dostarczane funkcjonalności sprawdzamy stabilności, niezawodność rozwiązania i odporność na awarie. Tak przetestowane rozwiązania implementujemy u Klienta. Proces testów wymaga czasu w związku powyższym czas implementacji nowatorskich rozwiązań jest dłuższy. Lecz pochłonięty czas zapewnia stabilność rozwiązana i jest czasem w trakcie którego przyszły personel odpowiedzialny za eksploatację systemu może być angażowany i szkolony z obsługi. Doświadczenie zdobyte podczas ćwiczeń praktycznych może okazać się niezbędne naszym Klientom do szybkiego przejścia obsługi nowego systemu. Proponujemy naszym Klientom warsztaty technologiczne, podczas których teoria jest ograniczona do niezbędnego minimum, a większość czasu jest poświęcona na doskonalenie umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych ekspertów. Zajęcia prowadzone są małych grupach na podstawie przygotowanych scenariuszy laboratoryjny.


Prace pozostałe

Zmiany w świecie technologii teleinformatycznej podstępują bardzo szybko. Nie wszystkie z nich można uprzednio przewidzieć i zaplanować. Nowe potrzeby które mogą pojawić się to niestandardowe usługi w sposób indywidualny negocjowane i dostosowywane do potrzeb Klienta. Indywidualne potrzeby takie jak adaptacje infrastrukturze IT szybkie zmiany realizowane w modelu na żądanie „agile”. Wsparcie wyspecjalizowanych inżynierów o wąskich specjalnościach w zakresie prowadzenia testów, testów audytujących, nie standardowego strojenia infrastruktury oraz rekonfiguracji systemów teleinformatycznych mogą być pomocne przy dynamicznych zmianach i adaptacji nowych technologi.