Aktualności

Cykl edukacyjny – MetallicWymagania stawiane przed repozytorium backup ciągle rosną oraz dynamicznie się zmieniają.
Posiadanie 3 kopii backupu nie jest już czymś niespotykanym, a wręcz powoli staje się elementem powszechnym. Dynamiczne zmiany spowodowane zmieniającymi się środowiskami IT, zmieniającym się prawem oraz faktem ze coraz więcej systemów uruchamianych jest w chmurach publicznych.

Powyższe czynniki i dynamika, wymagają zakupu coraz to nowszych oraz pojemniejszych repozytoriów danych.

Takie podejście wymaga oprócz poniesienia kosztów inwestycyjnych na zakup sprzętu, poniesienie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego miejsca do instalacji, zapewnienia odpowiedniego chłodzenia oraz zasilania.

Powyższe czynniki uzupełniając o potrzebę opieki na takim system powodują ze oprócz kosztów inwestycyjnych firmy ponoszą znaczne koszty związane z utrzymaniem takiego systemu.
Wychodząc naprzeciw takim wyzwaniom
Commvault oferuję Metallic Cloud Storage Services w ramach którego nie musimy ponosić kosztów inwestycyjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem takiego repozytorium.

W miesięcznych stałych opłat za Metallic Cloud Storage otrzymujemy pełnoprawne repozytorium backupu rozbudowane o mechanizmy Air Gapping oraz replikacje.


Zapraszamy do kontaktu


Strony: 1 2 3 4 5 6