Aktualności

Cykl edukacyjny – MetallicJednym z głównych wyzwań wykorzystując usługi oparte o chmury publiczne są bez wątpienia koszty.
Aby precyzyjnie określić koszty jakie będziemy ponosili musimy bardzo szczegółowo znać charakterystykę naszych aplikacji, jak one działają, jakie zasoby wykorzystują oraz w jaki sposób te zasoby są wykorzystywane.

Biorąc pod uwagę także bardzo dużą dynamikę zmian w systemach IT jest to praktycznie niemożliwe do dokładnego ani nawet przybliżonego oszacowania. Identyczna sytuacja jest w przypadku usług przechowywania danych w chmurach publicznych, w zależności od dostawcy i oferty ponosimy koszty związane z przesyłaniem danych do chmury, operacjach na danych w chmurze np. w celu weryfikacji czy dane posiadają poprawne sumy kontrolne oraz ponosimy znaczne koszty związane z pobieraniem danych do naszego lokalnego centrum przetwarzania danych.

W celu rozwiązania tego fundamentalnego problemu powstała usługa Metallic Cloud Storage Services.
W ramach miesięcznych stałych opłat nie ma żadnych dodatkowych ani ukrytych kosztów związanych z przechowywaniach oraz odzyskiwaniem danych w chmurze.


Zapraszamy do kontaktu

Strony: 1 2 3 4 5 6