Aktualności

Zabezpieczenia Internetu rzeczyNiezarządzane urządzenia Internetu rzeczy (loT) i technologii operacyjnych (OT) stanowią ponad 30% wszystkich urządzeń w sieciach przedsiębiorstw. Firmy chcą z nich efektywnie korzystać, ale nie mogą im zaufać. Urządzenia loT stwarzają duże ryzyko dla sieci przedsiębiorstw wynikające z braku wiedzy i niemożności ich kontrolowania. Często, od samego początku posiadają luki w zabezpieczeniach i dają możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo, rzadko uczestniczące w procesie zakupu, mają ogromne trudności z ochroną tych urządzeń ze względu na ich bardzo zróżnicowane konstrukcje, długie cykle życia i brak możliwości zabezpieczenia za pomocą tradycyjnych środków ochrony.

Na rynku dostępne są rozwiązania zabezpieczające urządzenia IoT. Mają one jednak widoczność ograniczoną do znanych urządzeń, wymagają jednofunkcyjnych czujników, są pozbawione spójnych narzędzi prewencyjnych i umożliwiają egzekwowanie reguł tylko poprzez integrację. Wszystko to sprawia, że zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo mają bardzo trudne zadanie. Nie są w stanie skalować swoich operacji, ustalać priorytetów zadań ani zmniejszyć ryzyka.


Bezpieczeństwo każdego urządzenia w sieci

Palo Alto Networks oferuje pierwsze w branży rozwiązanie „pod klucz” do ochrony urządzeń IoT. Rozwiązanie to:

 • ułatwia zarządzanie ryzykiem związanym z używaniem urządzeń IoT i OT w sieci,
 • jest udostępniane w chmurze na zasadzie subskrypcji,
 • wykorzystując technologię uczenia maszynowego, umożliwia dokładne wykrywanie i klasyfikowanie wszystkich niezarządzanych urządzeń IoT, również tych wcześniej nieznanych,
 • na podstawie masowo pozyskiwanych danych, wykrywa nieprawidłowe działania, ciągle ocenia ryzyko i rekomenduje reguły, które pomagają w zapewnieniu większego bezpieczeństwa,
 • jest połączone z platformą zapory nowej generacji opartą na technologii uczenia maszynowego (ML-Powered Next-Generation Firewall – NGFW). Dzięki temu może automatycznie egzekwować reguły, a tym samym odciążyć zespół operacyjny,
 • przeciwdziała zagrożeniom i chroni urządzenia,
 • wdrożenie IoT Security nie wymaga dodatkowej infrastruktury.
Rys.1. Spis urządzeń chronionych przez rozwiązanie IoT Security

Najważniejsze możliwości IoT Security

1. Pełna widoczność urządzeń i ich wykrywanie z wykorzystaniem uczenia maszynowego

 • IoT Security umożliwia wykrywanie i klasyfikowanie wszystkich urządzeń IoT i OT, również tych wcześniej nieznanych.

2. Ustalanie priorytetów ryzyka na podstawie ciągłej oceny luk w zabezpieczeniach

 • IoT Security umożliwia znalezienie wszystkich informacji potrzebnych do szybkiej oceny bezpieczeństwa urządzeń oraz podjęcia odpowiednich kroków.

3. Szybkie wdrażanie reguł za pomocą zautomatyzowanych rekomendacji opartych na ryzyku

 • IoT Security umożliwia zmiany reguł w celu zmniejszenia ryzyka związanego z urządzeniami IoT.

4. Segmentacja urządzeń i ograniczenie ryzyka dzięki wbudowanym narzędziom do egzekwowania reguł

 • IoT Security umożliwia stosowanie najlepszych procedur bezpieczeństwa w połączeniu z segmentacją kontekstową, co ogranicza eksplorację w poziomie między urządzeniami IoT i IT.

Zapobieganie znanym i nieznanym zagrożeniom za pomocą rozwiązań zabezpieczających

IoT Security umożliwia powstrzymanie wszystkich zagrożeń, na które narażone są urządzenia IoT, z wykorzystaniem najlepszych systemów zapobiegania włamaniom (IPS), rozwiązań do analizy szkodliwego oprogramowania oraz technologii przeciwdziałania atakom na sieci WWW i systemy DNS.


Rys. 2. Architektura rozwiązania IoT Security z zaporą NGFW zapewniająca widoczność urządzeń, przeciwdziałająca zagrożeniom i umożliwiająca egzekwowanie reguł

Rozwiązanie IoT Security można rozszerzyć o dodatkowe usługi zabezpieczające producenta dostępne w ramach subskrypcji:

 • Threat Prevention (ochrona przed zagrożeniami).
 • WildFire® (ochrona przed nieznanym szkodliwym oprogramowaniem).
 • URL FIltering (filtrowanie adresów URL).
 • DNS Security (ochrona systemów DNS).
 • GlobalProtect™ (ochrona punktów końcowych w sieci).

Łatwe wdrażanie i uruchamianie w oparciu o chmurę

Rozwiązanie Palo Alto Networks IoT Security zostało w wyjątkowy sposób połączone z zaporami ML-Powered NGFW. W ten sposób powstało pierwsze w branży kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im, ocenę ryzyka i egzekwowanie reguł. Dzięki takiej kombinacji zespoły ds. bezpieczeństwa mogą łatwo rozszerzać istniejące sieci oraz procesy operacyjne związane z bezpieczeństwem na urządzenia Internetu rzeczy. Nie są już w tym celu niezbędne czasochłonne integracje z narzędziami innych firm.


Dotychczasowi klienci

Możliwość nabycia rozwiązania IoT Security jako nowej usługi w chmurze dostępnej w ramach subskrypcji. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa będą mogły zabezpieczyć niezarządzane urządzenia IoT w ciągu kilku minut po uruchomieniu tej usługi. Wystarczy aktywować IoT Security dla dowolnego typu używanej zapory NGFW (PA-Series, VM-Series lub Prisma™ Access). Funkcje prewencyjne rozwiązań chmurowych, takich jak Threat Prevention, WildFire, URL Filtering i DNS Security, zostaną automatycznie rozszerzone. Umożliwi to objęcie urządzeń IT i IoT analizą bezpieczeństwa oraz powstrzymanie wszystkich znanych i nieznanych zagrożeń wymierzonych w te urządzenia.


Potencjalni klienci

W ramach subskrypcji usługi IoT Security udostępniany zostaje pakiet, który zawiera zaporę ML Powered NGFW jako czujnik oraz punkt kontroli dostępu. Ta kombinacja umożliwia wykrywanie urządzeń niezarządzanych, przeciwdziałanie zagrożeniom, ocenę ryzyka i egzekwowanie reguł w lokalizacjach sieciowych, gdzie tradycyjne zapory są rzadko wdrażane. Klient nie musi już kupować, integrować ani utrzymywać wielu produktów punktowych, ani też zmieniać swoich procesów operacyjnych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo urządzeń Internetu rzeczy. Każde rozwiązanie zabezpieczające Internet rzeczy wymaga czujnika.Zapraszamy do kontaktu z nami -> sales@clock-wise.pl