Aktualności

Sieci dla przedsiębiorstw – SDA


SDA DOSTĘP DEFINIOWANY PROGRAMOWO

Sieci Intuicyjne to nowy model w budowie sieci kampusowych LAN, WLAN i WAN. Oczekujemy rozwiązań smart z intuicyjnym zarządzaniem, a jednocześnie, potrzeby stają się co raz większe. Obserwujemy ciągła potrzebę rozbudowy sieci transmisyjnych o konieczność poszerzenia zasięgu dodawania nowych grup urządzeń.


Duże sieci LAN i WLAN wymagają dużych nakładów na utrzymanie, liczny zespół administratorów pochłonięty jest pracą konfiguracyjną i analityczną. Ciągłe zmiany i dostosowywaniem infrastruktury do nowych potrzeb wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin odpowiadających za ciągły rozwóji utrzymanie infrastruktury. Uzyskanie stanu dojrzałości infrastruktury w której wszystkie założone wymagania są spełnione w dowolnym jej miejscu jest bardzo trudne, a czasami nie możliwe. Bardzo trudno weryfikować poprawność zmian w konfiguracji urządzeń realizowanych przez wiele osób jednocześnie.


Z pomocą przychodzi Cisco DNA-Center, kontroler sieci LAN, WLAN i WAN umożliwiający:

  • PROJEKTOWANIE
  • PRZYGOTOWYWANIE KONFIGURACJI
  • BUDOWĘ SIECI
  • IMPLEMENTACJĘ ZAŁOŻONYCH TOPOLOGII LOGICZNEJ W CAŁEJ SIECI W JEDNOLITY SPOSÓB

Jednocześnie moduł analityczny w sposób ciągły analizuje parametry sieci i raportuje stan infrastruktury. Takie parametry jak jakość transmisji, problemy w komunikacji, dostępność usług, można monitorować z wielu punktach sieci w sposób ciągły. Analiza stanu infrastruktury dostarcza szybkiej informacji zwrotnej z pracy infrastruktury. Takie parametry jak jakość transmisji, problemy w komunikacji, dostępność usług, można monitorować z wielu punktach sieci w sposób ciągły. Analiza stanu infrastruktury dostarcza szybkiej informacji zwrotnej z pracy infrastruktury.


Zgodność z normami odnośnie bezpieczeństwa infrastruktury IT i uzyskanie powtarzalności konfiguracji zadaniem do tej porty trudnym do uzyskania w środowisku o dużej zmienności. Poprzez narzędzia programistycznej – kontroler sieci, odpowiadający za tłumaczenie zamierzeń i potrzeb na konfigurację sieci jest możliwe uzyskanie takiego stanu sieci który zapewnia Bezpieczną Komunikacja i jednolitą politykę kontroli dostępu do sieci w każdym jej miejscu. Jest to możliwe dzięki Cisco DNA-Center i Cisco ISE. Połączenie obu rozwiązań gwarantuje zgodność polityk bezpieczeństwa z konfiguracją sieci w każdym jej elemencie.


Jednocześnie nowe narzędzie dostarcza mechanizmy umożliwiające sprawne i proste zmiany w sieci poprzez interfejs graficzny. Możliwe jest prze-konfigurowanie całej rozległej sieci z jednego miejsca poprzez np. utworzenie nowego segmentu sieci, nowej grupy urządzeń lub nowej polityki dostępu. A cała nowa konfiguracją zostanie po chwili umieszczona na wszystkich elementach sieci. Procesy zmieniające konfigurację sieci sprawdzają poprawność zmian zapobiegają zmianom, które mogły by spowodować zakłócenie pracy sieci.


Moduł analityczny zapewnia ciągły monitoring sieci np.. w oparciu o sondy testujące dostępność sieci i usług. Możliwe jest ciągłe raportowanie stanu sieci do działu operacyjnego/zarządzającego który będzie posiadał aktualną informację o stanie infrastruktury w lokalnych i rozległych obszarach sieci. Sieć zbudowana w nowym modelu zapewnia wysoki stopień niezawodności i odporności na awarie błędy operacyjne. Każdy z elementów może być zwielokrotniony dla zapewnienia wymaganego poziomu dostępności. Kontrolery sieci Cisco DNA-Center obsługują szeroką grupę produktów Cisco Catalyst 2k 3k 4k 6k 9k, Cisco ISR4k, ASR1k, przełączniki i rutery przemysłowe/IoT, Kontrolery sieci WLC i Catalyst 9800, jak również zapewnia wsparcie dla rozwiązań innym producentów. Rozwiązanie integruje się z wieloma produktami innych firm zapewniając przekazywanie informacji telemetrycznych do zewnętrznych systemów analitycznych.


Sieć definiowane programową to przyszłość, która nastąpi w nie długim czasie. Jest to ewolucja w budowie i utrzymaniu infrastruktury IP/Ethernet, i przypomina analogiczną sytuacje przy zmianie technologii w przypadku usług głosowych z PSTN na usługi cyfrowe VoIP. W następnych latach liczba projektów IBN “sieci budowanych na intencjach” będzie co raz większa, a korzyści płynące z nowej architektury staną się bardziej widoczne i zauważalne dla większego grona odbiorców. Warto już dziś rozpocząć spotkanie z rozwiązaniami, które będą obowiązujących standardem w ciągu kliku lat.