VMware

VMware usprawnia cyfrową transformację biznesu, umożliwiając organizacjom zapewnianie lepszych doświadczeń klientom i optymalne wykorzystanie możliwości pracowników. Nasze oprogramowanie obsługuje modernizację aplikacji, chmurę, sieć, zabezpieczenia i cyfrowe miejsce pracy.


VMware vSphere

Jest rozwiązaniem wyzwań, jakie aplikacjom stawia środowisko o architekturze heterogenicznej. Najnowsza wersja VMware vSphere 7 została wzbogacona o kluczowe usługi potrzebne do działania nowoczesnej chmury hybrydowej. Dostępny w pakiecie VMware Cloud Foundation™ – stos infrastruktury hiperkonwergentnej VMware (HCI), który łączy wirtualizację mocy obliczeniowej, pamięci masowej i sieci z ujednoliconym zarządzaniem – vSphere 7 z Kubernetes napędza innowacje stojące za usługami VMware Cloud Foundation. Dzięki Kubernetes i RESTful API deweloperzy mogą usprawnić swoją pracę, a administratorzy IT mogą zwiększyć produktywność za pomocą zarządzania skoncentrowanego na aplikacjach


VMware VSan

To oprogramowanie pozwalające na wirtualizację pamięci masowej, którą dysponują serwery fizyczne i stworzenie z niej wspólnej puli – Software Defined Storage. 

VMware vSAN pozwala rozbudować klaster vSphere o funkcję pamięci masowej klasy enterprise. Te same serwery, do tej pory tworzące klaster vSphere, wyposażone w dyski lokalne i połączone w ramach szybkiej sieci LAN, dają możliwość stworzenia puli współdzielonego storage bez potrzeby
wykorzystania zewnętrznych macierzy dyskowych.

Minimalne wymagania dla klastra vSAN to dwa serwery fizyczne, każdy z jednym dyskiem SDD jako cache i jednym dyskiem HDD lub SSD
jako capacity, korzystające z certyfikowanego kontrolera dyskowego. vSAN wspiera połączenie dysków SSD i HDD w trybie hybrydowym, budowanie klastrów all-flash w oparciu o dyski SDD a także wykorzystanie technologii NVMe i Intel Optane. Z dwóch serwerów w klastrze można rozbudować środowisko aż do 64 serwerów, podnosząc wydajność i pojemność klastra. Jeśli rozbudowy wymaga jedynie przestrzeń dyskowa, można w prosty sposób i samodzielnie ją powiększyć poprzez dołożenie dysków lokalnych
w serwerach.


VMware vSAN może być dostarczony jako gotowy appliance – VxRail, uruchomiony na kompatybilnych serwerach klasy x86 pochodzących od 15 producentów, które zostały określone w zestawieniu vSAN Ready Nodes lub
też zbudowany z certyfikowanych komponentów zgodnie z VMware Compatibility Guide.


Do najważniejszych funkcjonalności storage klasy enterprise w vSAN należy zaliczyć:

 • deduplikację i kompresję,
 • odzyskiwanie na warstwie storage zwolnionej na poziomie systemu operacyjnego przestrzeni tzw. space reclamation,
 • możliwość tworzenia grup RAID 1/5/6,
 • monitoring CRC na trasie od maszyny wirtualnej aż do dysku,
 • szyfrowanie danych,
 • dostęp plikowy
 • możliwość rozciągania infrastruktury geograficznie pomiędzy dwa niezależne Data Center (active-active stretched cluster).

VMware Horizon

Umożliwia tworzenie wirtualnych lub hostowanych pulpitów zdalnych i aplikacji w obrębie jednej platformy dla użytkowników końcowych. Dostęp do usług pulpitu zdalnego i aplikacji – w tym aplikacji hostowanych w ramach usług pulpitu zdalnego (RDSH), aplikacji strumieniowanych VMware ThinApp®, aplikacji typu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), a nawet wirtualnych aplikacji Citrix – można uzyskać z jednego cyfrowego obszaru roboczego z różnych urządzeń, lokalizacji, nośników i połączeń bez uszczerbku dla jakości i komfortu użytkowania.

Dzięki wykorzystaniu zarządzania kompletnym środowiskiem obszaru roboczego i optymalizacji pod kątem zdefiniowanego programowo centrum danych (SDDC), Horizon 7 pomaga zespołom IT kontrolować, zarządzać i chronić wszystkie zasoby, na których zależy użytkownikom końcowym, z szybkością, jakiej oczekują i wydajnością, której wymaga biznes.

Bazując na najlepszych rozwiązaniach mobilnych i chmurowych, Horizon 7 radykalnie odmienia infrastrukturę pulpitów wirtualnych (VDI), zapewniając niespotykaną prostotę, bezpieczeństwo, szybkość i skalę – a to wszystko przy niższych kosztach. Horizon 7 umożliwia do 30 razy szybsze wdrożenie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów nawet do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Funkcjonalność i korzyści VMware Horizon 7:

 • End-User Computing (EUC)Horizon 7 zapewnia nowe, usprawnione podejście do procesów dostarczania, ochrony i zarządzania wirtualnymi desktopami (VDI) i aplikacjami systemów Windows i Linux, pozwalając jednocześnie ograniczyć koszty i zagwarantować użytkownikom końcowym możliwość pracy w dowolnym czasie i miejscu oraz z dowolnego urządzenia
 • Wirtualny desktop (VDI) i aplikacja jako usługaumożliwia scentralizowane zarządzanie obrazami z myślą o usprawnieniu zarządzania, obniżeniu kosztów i zachowaniu zgodności ze standardami.
 • Wirtualne desktopy i aplikacje dostarczane za pośrednictwem jednej platformyHorizon 7 zapewnia jedną platformę umożliwiającą udostępnianie hostowanych aplikacji systemu Windows i współdzielonego dostępu do sesji Windows Server z wykorzystaniem usług terminalowych Microsoft RDSH, zwirtualizowanych desktopów i aplikacji strumieniowanych ThinApp.
 • Ujednolicony cyfrowy obszar roboczyHorizon 7 pozwala wspierać procesy walidacji w czasie rzeczywistym i zarządzać tożsamością (identity management), korzystając z różnych technologii, takich jak Active Directory czy LDAP, oraz zapewnić użytkownikom końcowym kontekstowy i elastyczny dostęp do zasobów w obrębie jednego ujednoliconego obszaru roboczego.