Tenable

Tenable jest liderem w dziedzinie ciągłego monitorowania sieci, dostarczając kompleksowe rozwiązania zapewniające ciągłą widoczność i krytyczny kontekst, który pozwala organizacjom podejmować zdecydowane działania zapobiegające i chroniące ich sieci. 


Tenable umożliwia odkrywanie na żywo zasobów chmury, urządzeń mobilnych i kontenerów, zapewniając wiarygodny wgląd w podatności i zagrożenia, co pomaga skrócić czas potrzebny na złagodzenie ryzyka i zaradzenie mu. Eliminuje martwe punkty, priorytetyzuje zagrożenia i zmniejsza narażenie i straty organizacji we wszystkich sektorach, w tym w administracji rządowej, służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym, handlu detalicznym i energetyce.


Tenable.io Cyber Exposure Platform. Zapewnia wgląd w dowolne aktywa na dowolnej platformie, w tym w chmurze, urządzeniach mobilnych, aplikacjach internetowych i kontenerach. Tenable.io zapewnia wgląd w podatności aktywów oraz prezentuje analitykę i spostrzeżenia pomiarowe, w sposób, który pozwala klientom zwizualizować i zrozumieć ich stopień narażenia na zagrożenia cybernetyczne.

Nessus Professional – pozwala klientom identyfikować podatności, konfiguracje naruszające politykę oraz złośliwe oprogramowanie wykorzystywane przez atakujących.

SecurityCenter – zapewnia przejrzysty obraz zasięgu bezpieczeństwa organizacji, priorytetyzując zagrożenia bezpieczeństwa za pomocą wysoce konfigurowalnych pulpitów i raportów.