Palo Alto Networks

Palo Alto Networks jest producentem innowacyjnej platformy bezpieczeństwa (Security-Operating Platform), która została zaprojektowana i stworzona do zapewnienia pełnej widoczności ruchu, a dzięki natywnej integracji poszczególnych elementów pozwala w sposób automatyczny reagować jedynie na zagrożenia krytyczne co pozytywnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania takiego systemu.


Rozwiązania

FIREWALLE NOWEJ GENERACJI PALO ALTO NETWORKS
Pozwalają na implementacje polityki bezpieczeństwa, bazującej na użytkownikach i granularnej kontroli używanych przez nich aplikacji oraz zawartości transmitowanej poprzez sieć przedsiębiorstwa. Dostępne urządzenia firewall nadają się do zabezpieczenia różnych typów środowisk takich jak: Data Center, centrale czy oddziały. Rozwiązania te sprawdzą się zarówno w klasycznych rolach ochrony styku lub wnętrza sieci, oraz w specjalistycznych zastosowaniach np. w trudnych warunkach przemysłowych.

GLOBALPROTECT
Zapewnia ochronę systemów mobilnych przed złośliwym oprogramowaniem Malware i atakami ATP oraz zapewnia bezpieczny i wygodny zdalny dostęp VPN do usług IT. Rozwiązanie w wersji chmurowej to Prisma Access.

ŚRODOWISKO WILDFIRE
Wykrywające nieznany malware za pomocą technik analizy statycznej oraz dynamicznej, gdzie podejrzane pliki są otwierane / uruchamiane, po czym następuje proces identyfikacji niebezpiecznego zachowania. System dzięki nauczaniu maszynowemu jest w stanie identyfikować kluczowe atrybuty plików świadczące o ich szkodliwości i zasilać tą wiedzą system Endpoint Security w celu jeszcze lepszej i pełniejszej ochrony.

VIRTUAL SECURITY
Ochrona środowisk wirtualnych dzięki funkcjom firewalla NGFW działającego w integracji ze środowiskami wirtualnymi (m.in. ESX, NSX, Azure, AWS). Dzięki wbudowanej integracji systemy te są w stanie naturalnie i szybko dostosowywać się do dynamicznego charakteru zwirtualizowanych zasobów.

PRISMA PUBLIC CLOUD
Dostarcza mechanizmów ochrony oraz weryfikacji zgodności dostępu do chmur publicznych. Jednocześnie zapewnia pełną widoczność konfigurowanych mechanizmów. Rozwiązanie jest wspomagane przez nauczanie maszynowe i odpowiada za korelację danych oraz obliczanie ryzyka zasobów w środowisku chmurowym. Posiada możliwość wykrywania podatności oraz naprawiania błędów konfiguracyjnych szablonów budowy struktury przygotowanej przez klienta.

TRAPS
Zaawansowany system zabezpieczeń dla komputerów roboczych i serwerów od Palo Alto Networks, będący częścią platformy Cortex XDR. Skutecznie chroni przed exploitami i malware, minimalnie obciążając stacje użytkowników. Dzięki rzadkiej konieczności aktualizacji idealnie nadaje się do ochrony środowisk offline i wymagających architektur. TRAPS wykorzystuje analizę lokalną i chmurową za pomocą usługi WildFire, zapewniając kompleksową ochronę przed nowoczesnymi zagrożeniami​

CORTEX XSOAR
Dedykowane oprogramowanie SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), które umożliwia zespołom bezpieczeństwa (SOC) efektywniejsze zarządzanie procesem obsługi incydentów oraz przyśpiesza czas reakcji na nowe incydenty.

CORTEX XDR
Odpowiada za wykrywanie incydentów bezpieczeństwa na podstawie analizy zachowania użytkowników systemu teleinformatycznego przy zastosowaniu zaawansowanych metod analizy takich jak machine learning. Cortex XDR jest aplikacją typu detection and response, która integruje różne systemy by zapobiegać zróżnicowanym zagrożeniom i atakom.