Nutanix

Nutanix radykalnie upraszcza infrastrukturę centrum danych, integrując zasoby serwerowe i pamięci masowej w serwerach x86, umożliwiając szybką instalację środowiska i uruchamianie aplikacji w dowolnej skali. Misją Nutanix jest umożliwienie klientom budowania środowisk data center w nowoczesny sposób, popularny wśród liderów chmurowej infrastruktury takich jak Google, Facebook czy Amazon, znanej również jako architektura „web-scale”.

Pryncypia nowoczesnego Data Center to:

 1. Rozwiązanie 100% programowo sterowane, niezależne od pracującego pod spodem sprzętu.
 2. Dane, metadane oraz operacje są rozproszone w klastrze, eliminując wąskie gardła oraz zapewniając wysoką dostępność rozwiązania.
 3. System zaprojektowany, aby przetrwać awarię poszczególnych komponentów i automatycznie wrócić do stanu ustalonego bez przerwy dla pracy aplikacji.
 4. Możliwość zaawansowanej automatyzacji i monitorowania środowiska oraz posiadania interfejsu REST-API do integracji z pozostałymi narzędziami w centrum danych.

Dzięki rozwiązaniu Nutanix, możliwe jest znaczące uproszczenie centrum danych, co przekłada się na następujące benefity, nieosiągalne w tradycyjnej infrastrukturze:

 1. Możliwość błyskawicznego wdrażania nowych aplikacji.
 2. Upgrade środowiska bez przestojów.
 3. Łatwa migracja pomiędzy obecnym środowiskiem a platformą Nutanix.
 4. Ogromny wybór dostępnych platform sprzętowych x86 od różnych producentów.
 5. Łatwość liniowej rozbudowy infrastruktury bez przestojów.
 6. Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w serwerowni, prąd, chłodzenie itp. prowadzące do zmniejszenia kosztów operacyjnych centrum danych.

Platforma wirtualizacyjna

Moduł hiperkonwergentnej platformy obliczeniowej (HCI)

Nutanix dostarcza hiperkonwergentną infrastrukturę, zaprojektowaną od podstaw dla środowisk zwirtualizowanych oraz chmurowych. Rozwiązanie Nutanix Enterprise Cloud Platform, składające się z dwóch rodzin produktów: Nutanix Acropolis (AOS) oraz Nutanix Prism, zapewnia klientom wydajność oraz ekonomiczną efektywność architektury web-scale.

Podstawowe cechy rozwiązania:

 • Unifikacja zasobów storage oraz compute w ramach platformy hiperkonwergentnej x86
 • Całość rozwiązania jest w 100% programowo zdefiniowana
 • Dane, metadane oraz operacje w pełni rozproszone po klastrze serwerów x86
 • Automatyczna odbudowa klastra, z możliwością wyboru ilości komponentów, które mogą ulec awarii
 • Automatyzacja rozwiązania dzięki REST-API
 • Uproszczone upgrade’y za pomocą „1 kliknięcia”
 • Natywne usługi plikowe, np. dla profili domowych użytkowników
 • Natywne usługi obiektowe (S3)
 • Natywne mechanizmy replikacji danych oraz tworzenia scenariuszy Disaster Recovery

Nutanix Acropolis dostarcza usługi danych, które można rozbić na trzy podstawowe komponenty: Distributed Storage Fabric (DSF), App Mobility Fabric (AMF) oraz AHV. Prism dostarcza proste zarządzanie „1 kliknięciem” dla całej infrastruktury i warstwy wirtualizacji. Acropolis jest agnostyczny pod kątem hypervisora i wspiera VMware ESX, Hyper-V oraz XenServer. Dodatkowo, Nutanix posiada swój własny, natywny hypervisor AHV (KVM rozbudowany o funkcje enterprise).

Distributed Storage Fabric (DSF) dostarcza usługi storage poprzez zastosowanie rozproszonej software’owo architektury. Nutanix eliminuje potrzebę tradycyjnych sieci SAN oraz rozwiązań NAS, jednocześnie dostarczając bogatą funkcjonalność zdefiniowanych programowo usług, skupionych wokół maszyn wirtualnych. Konkretnie DSF odpowiada za funkcjonalność klonów, snapshotów, wysokiej dostępności, Disaster Recovery, deduplikacji, kompresji oraz Erasure Coding. DSF jest zaimplementowany jako sieć maszyn kontrolnych Controler VM (CVM), które tworzą klaster Nutanix.

Każdy węzeł w klastrze ma dostęp do wspólnych zasobów HDD, SSD oraz NVMe. Hypervisor oraz DSF używają standardowych protokołów do komunikacji jak NFS, iSCSI czy SMB3, zależnie od wybranego hypervisora.

Acropolis App Mobility Fabric (AMF) to kolekcja zaawansowanych technologii, które pozwalają użytkownikom wybrać najbardziej korzystne środowisko dla ich aplikacji. AMF pozwala aplikacjom na płynną migrację pomiędzy środowiskami z różnymi hypervisorami oraz pomiędzy środowiskiem on-premise a chmurą publiczną. Możliwość migracji maszyn pomiędzy hypervisorami (na przykład VMware ESX oraz AHV), pozwala administratorom dynamiczne alokować zasoby produkcyjne i deweleperskie na odpowiednich hostach i migrować w razie potrzeb. AMF jest zaimplementowany jako rozproszona usługa scale-out, uruchomiona na maszynie CVM, każdego węzła w klastrze Nutanix.


Moduł zarządzania i monitorowania środowiska

Nutanix Prism to centralna konsola dla administratorów, w której mogą konfigurować, monitorować, ale również zarządzać wirtualnymi środowiskami w prosty i elegancki sposób. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego i analizy danych, administrator otrzymuje podpowiedzi w jaki sposób może zoptymalizować swoje środowisko. Prism posiada dwa kluczowe komponenty:

Prism Element

Usługa maszyny CVM, będąca częścią każdego węzła. Prism Element odpowiada za konfigurację, zarządzanie oraz monitorowanie klastra Nutanix, pracującego na dowolnym hypervisorze.

Prism Central

Prism Element zarządza pojedynczym klastrem. Dzięki Prism Central, administrator otrzymuje możliwość zarządzania, z poziomu jednej konsoli, wieloma klastrami, zainstalowanymi w różnych lokalizacjach.

Proces podnoszenia wersji oprogramowania w środowiskach tradycyjnych (macierze, SAN, serwery etc.) to zajęcie czasochłonne i wymagające planowania. W przypadku rozwiązania Nutanix, Prism oferuje podniesienie całego stosu oprogramowania za pomocą tzw. „1 kliknięcia”. Proces zaczyna się od automatycznego sprawdzenia nowych, dostępnych wersji oprogramowania (jest również możliwość ręcznego pobrania nowej wersji oprogramowania i wgranie jej na klaster). Przebieg upgrade’u został zaprojektowany w sposób nie zakłócający pracy maszyn wirtualnych w danym środowisku, poprzez podnoszenie wersji węzeł po węźle (tzw. rolling upgrade). Przed rozpoczęciem procesu instalacji nowej wersji oprogramowania, system wykonuje serię testów obecnego środowiska w celu potwierdzenia pełnej sprawności klastra i kompatybilności z nowym oprogramowaniem. Po zakończeniu procedury upgrade’u, system po raz kolejny uruchamia testy potwierdzające, że upgrade zakończył się sukcesem.