CyberArk

CyberArk to jedyna firma będąca w stanie zaoferować pełną ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami, także tymi ze strony wewnętrznych użytkowników systemu. Jej rozwiązania pomagają firmom minimalizować ryzyko i zachowywać zgodność z rygorystycznymi wymogami prawnymi.


Privileged Acces Security Solution

To najbardziej wszechstronny i kompletny produkt do ochrony kont uprzywilejowanych, przeznaczony do wdrożeń zarówno w siedzibach firm, jak i w chmurze i w środowiskach OT/SCADA. Privileged Access Security Solution to kompleksowe rozwiązanie, opracowane specjalnie z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw, odporne na próby nieupoważnionej ingerencji w jego integralność, a przy tym odznaczające się skalowalnością i zdatnością do pracy w złożonych, rozproszonych środowiskach, w których zapewnia ono maksimum ochrony zarówno przed zaawansowanymi atakami z zewnątrz, jak i zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych.


Rozwiązanie Privileged Access Security Solution

Rodzina oprogramowania do ochrony kont uprzywilejowanych

1. Enterprise Password Vault™
Ochrona danych uwierzytelniających kont uprzywilejowanych, zarządzanie nimi i ich kontrola

2. SSH Key Manager™
Zarządzanie uprzywilejowanymi kluczami SSH, rotacja nimi i ich ochrona

3. Privileged Session Manager™
Monitorowanie, kontrola i izolowanie sesji uprzywilejowanych

4. Privileged Threat Analytics™
Analizowanie aktywności na kontach uprzywilejowanych i ostrzeganie o szkodliwych działaniach

5. Application Access Manager™
Ochrona danych uwierzytelniających trwale zakodowanych w aplikacjach, zarządzanie nimi i ich kontrola

6. On-Demand Privileges Manager™
Kontrola dostępu dla systemów UNIX, Linux i Windows, oparta na zasadzie minimalizacji udzielanych przywilejów

7. CyberArk DNA™
za pomocą którego ocenisz poziom ryzyka kont uprzywilejowanych w swojej firmie.


Endpoint Privilege Manager

Umożliwia organizacjom IT wprowadzanie zestawów reguł opartych na zasadzie minimum uprawnień dla użytkowników biznesowych i administracyjnych, a także wdrożenie kontroli aplikacji. Taka koncepcja ochrony ma na celu ograniczenie powierzchni podatnej na ataki bez strat na produktywności. Rozwiązanie pomaga działom informatycznym w odbieraniu codziennych lokalnych praw administratora użytkownikom biznesowym, ale też z łatwością zwiększa ich zakres, gdy wymaga tego praca z zaufanymi aplikacjami. CyberArk Endpoint Privilege Manager pozwala też wdrażać wysoce granularne reguły minimum przywilejów wśród administratorów systemów, ułatwiając skuteczne dzielenie obowiązków na serwerach Windows. Rozwiązanie nie tylko uzupełnia ustawienia uprawnień, ale też oferuje możliwość zarządzania aplikacjami i określania, które z nich mogą być uruchamiane przez użytkowników stacji roboczych i serwerów bez narażania środowiska na penetrację przez złośliwe oprogramowanie.


CyberArk Enpoint Pivilege Manager – korzyści:

1. Automatyczne tworzenie zestawów reguł na podstawie wymagań biznesowych

2. Bezproblemowe zwiększanie uprawnień użytkowników biznesowych w razie potrzeby

3. Szybkie identyfikowanie i blokowanie złośliwych aplikacji

4. Bezpieczne uruchamianie nieznanych aplikacji w trybie ograniczonym

5. Używanie integracji z narzędziami do wykrywania zagrożeń w celu analizowania nieznanych aplikacji

6. Identyfikacja wszystkich wystąpień malware w środowisku

7. Wypracowywanie wartościowych rezultatów w krótszym czasie

8. Utrzymanie wysokiej produktywności użytkowników biznesowych bez poświęcania bezpieczeństwa

9. Zmniejszenie ryzyka zagrożeń z wewnątrz i zaawansowanych ataków

10. Minimalizacja ryzyka ataku przy użyciu złośliwego oprogramowania

11. Wykorzystywanie istniejących inwestycji do szybkiego i trafnego wykrywania zagrożeń

12. Szybsze przeciwdziałanie zagrożeniom