BackBox

Backbox to platforma, która służy do automatyzacji procesów administracyjnych w obrębie rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa. W ramach swoich funkcjonalności, zapewnia ona, automatyzację zadań, inwentaryzację oraz prewencyjny monitoring, zarówno kondycji urządzeń jak i konfiguracji.

Backbox jest idealnym rozwiązaniem dla każdej organizacji.


Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych

Zaplanuj tworzenie kopii zapasowych z pięciostopniową weryfikacją i odzyskiwaniem danych za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie zasobami

Otrzymuj informacje o zasobach w czasie rzeczywistym oraz raporty dla wszystkich urządzeń. 

Wizualizacja

Skorzystaj z dowolnej funkcji BackBox w widoku mapy sieciowej. 

Automatyzacja zadań

Twórz niestandardowe łańcuchy automatyzacji do realizacji codziennych lub złożonych zadań.

Inteligentna ochrona i monitorowanie urządzeń sieciowych.

Zapobiegaj problemom i sprawdź poprawne działanie środowiska w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej.

Zarządzanie dostępem

Wydawaj polecenia na dowolną liczbę urządzeń jednocześnie.