Aktualności

Dlaczego GREYCORTEX Mendel jest niezbędnym rozwiązaniem w Twojej grupie produktów zabezpieczających sieć?Istnieje kilka podstawowych narzędzi do zabezpieczania infrastruktury sieciowej, których nie powinno zabraknąć w żadnej organizacji.

Przyjrzyjmy się roli GREYCORTEX Mendel we wszystkich produktach chroniących dane i sieć w Twojej firmie.


Oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe i systemy zapobiegania włamaniom (IPS) powinny stanowić integralną część rozwiązania cyberbezpieczeństwa każdej organizacji. W dzisiejszych czasach to jednak często nie wystarcza. Tu właśnie wkracza Mendel.

GREYCORTEX Mendel jest rozwiązaniem wielopoziomowym:

  • Jest to wyjątkowe narzędzie, które widzi, wizualizuje i analizuje wszystko w Twojej sieci – urządzenia, dostęp i całą komunikację.
  • Stanowi doskonałe rozszerzenie funkcjonalności standardowych narzędzi cyberbezpieczeństwa: antywirusa, zapór sieciowych oraz monitorowania wydajności sieci. Są kluczowe, ale są pewne zagrożenia, których nawet one nie są w stanie wykryć. Powód jest prosty: atakujący często są gotowi na te standardowe systemy.


Mendel widzi i wizualizuje w kontekście czasu i wydarzeń.

Wyobraź sobie narzędzie, które widzi wszystkie urządzenia w Twojej sieci, jak się ze sobą komunikują, jakich protokołów używają i dokąd trafiają Twoje dane. W GREYCORTEX Mendel  możesz to wszystko zobaczyć. Możesz także zobaczyć szczegóły konkretnego urządzenia, jego komunikację i miejsce, z którym jest aktualnie połączone, a także wczoraj lub rok temu. Dzięki tej wyjątkowej analizie możesz wykryć wyrafinowany atak na Twoją infrastrukturę, zanim to się naprawdę stanie. Dzieje się tak, ponieważ możesz powiązać bieżące wydarzenia z wydarzeniami, które miały miejsce wcześniej, nawet w bardziej odległej przeszłości.

Rzućmy okiem na przykład ataku, który może pozostać niezauważony przez standardowy mechanizm wykrywania:

Zaawansowane złośliwe oprogramowanie nie jest wykrywane na urządzeniu końcowym, ale urządzenie to wykazuje zachowanie, które może zagrozić sieci – na przykład próbuje uzyskać dostęp gdzieś, do którego wcześniej nie miał dostępu. Może to być oprogramowanie szpiegujące lub APT w domenach wewnętrznych, które stopniowo rozprzestrzeniają się w sieci za pośrednictwem domeny, podczas gdy zainfekowane maszyny zaczynają uzyskiwać dostęp do nietypowych urządzeń i źródeł danych oraz wykonywać ruchy boczne. Mendel może zidentyfikować i powiadomić Cię o takich nietypowych zachowaniach.


Bardziej niezawodne zabezpieczenia punktów końcowych.

Ponieważ punkty końcowe są łatwym celem, często dostarczają cennych danych i stanowią punkt wejścia do uzyskania głębszego dostępu do sieci, są częstymi początkowymi celami cyberataków. Powszechnie znane ataki na punkty końcowe obejmują:

  • mapowanie sieci
  • eksfiltracja danych (przesyłanie danych w niestandardowych lub szyfrowanych kanałach, komunikacja z urządzeniami sterującymi)
  • ataki słownikowe, naruszenia danych haseł
  • eksploracja danych (odczytywanie ważnych informacji, eksploracja danych z bazy danych, eksploracja użytkowników z systemów informatycznych lub z kontrolera domeny)

Mendel oznacza takie ataki jako niebezpieczne zachowanie i rozpoznaje zagrożenie, które mogło nie zostać rozpoznane przez zabezpieczenia punktu końcowego lub które jest dobrze ukryte przez atakującego. Nawet jeśli wdrożone jest oprogramowanie antywirusowe, Mendel monitoruje komunikację Twoich urządzeń i ujawnia w niej wszelkie anomalie. Wszystko to przy użyciu szerokiej bazy danych specjalizującej się w zagrożeniach sieciowych, które obejmują nie tylko znane zagrożenia, ale także sygnatury nietypowych zachowań.


Inteligentniejsza zapora sieciowa.

Możemy zdefiniować kilka rzeczy, które wchodzą w zakres terminu firewall: standardowe zapory i inteligentne rozwiązania znane jako IPS.

Tradycyjne zapory ogniowe stoją na pierwszym miejscu na linii obrony i zapewniają szerokie filtrowanie ruchu. Definiują  przejścia sieciowe i dostępność usług sieciowych i są najczęściej używane jako zewnętrzne zabezpieczenie – w niektórych przypadkach w sieci wewnętrznej. Często są otwarte lub niewystarczająco skonfigurowane. W takich przypadkach Mendel pełni rolę narzędzia audytowego – kontrolującego działanie samego firewalla i sprawdzającego jego konfigurację. Możesz użyć tej funkcji do weryfikowania i kontrolowania polityki  komunikacyjnej w Twojej sieci wewnętrznej i krytycznych systemach. Pomaga zrozumieć, kto gdzie się łączy, kto z czego korzysta i kto zachowuje się inaczej niż powinien.

Inteligentne rozwiązania, takie jak IPS, wnikają głębiej w Twoją sieć, mogą wykrywać znane zagrożenia i je blokować. Również tutaj Mendel zapewnia podwójną kontrolę, monitorując działanie serwerów proxy i gateway’ów e-mail. Oznacza to, że żadne potencjalne zagrożenie nie może przejść niezauważone. Nawet w tym przypadku zaletą Mendla jest rozbudowana baza danych zagrożeń, składająca się z wielu źródeł i sygnatur, które weryfikują nie tylko znane ataki, ale także polityki bezpieczeństwa i potencjalnie niebezpieczny dostęp do źródeł danych, takich jak dostępy administracyjne. Takie podejście jest znacznie skuteczniejsze w wykrywaniu luk w zabezpieczeniach niż tylko baza danych znanych zagrożeń od jednego dostawcy. W ten sposób Mendel pokazuje znacznie więcej – nie tylko to, co należy zablokować, ale także niechciane lub niezabezpieczone aplikacje oraz dostęp do ryzykownych usług. Otrzymasz znacznie lepszy wgląd w to, co się dzieje w Twojej sieci i w jaki sposób.


Niebezpieczeństwo nieznanych zagrożeń.

We wszystkich wymienionych przypadkach Mendel nie tylko lepiej radzi sobie z wykrywaniem znanych zagrożeń, jego siła tkwi również w wykrywaniu nieznanych zagrożeń. W jaki sposób? Mendel rozpoznaje różne rodzaje działań za pomocą analizy behawioralnej. Zaraz po wykryciu nietypowego zachowania lub nieznanego zagrożenia system powiadamia Cię np. przez e-mail. To twój wybór. Możesz albo podjąć niezbędne kroki, albo podłączyć Mendel do API zapory, co automatycznie zablokuje niechcianą komunikację.


Ogromna pomoc w monitorowaniu wydajności sieci.

Na kolejnym poziomie znajdują się narzędzia do wewnętrznego monitorowania systemu. W tym przypadku Mendel pokazuje przejrzysty obraz sieci – jakie jest jej obciążenie i wykorzystanie, kto ma do niej dostęp, jakie usługi działają oraz jaka jest wydajność aplikacji i transmisji. Wyobraź sobie, jak obciążony jest Twój system informatyczny, kontroler domeny, sieć Wi-Fi lub centrum danych! GREYCORTEX Mendel pomaga zwiększyć niezawodność Twojej sieci. Nawet przemysłowe systemy sterowania mogą uzyskać odpowiedni poziom kontroli, więc każdy atak, a nawet poważna awaria sieci nie ma katastrofalnych konsekwencji.

Oprogramowanie antywirusowe pokazuje aktualne zagrożenia. Zapora wyświetla bieżące ustawienia i informuje, czy jakiś ruch przechodzi czy nie. Ale nic nie pokaże Ci wyraźnie wydarzeń w Twojej sieci sprzed godziny, tygodnia czy roku. Krótko mówiąc, GREYCORTEX  Mendel widzi, wizualizuje i (dzięki przechowywaniu danych z ostatnich kilku lat) także analizuje bieżące i minione wydarzenia.