Pulse Secure

Pulse Secure jest producentem rozwiązań bezpieczeństwa obejmujących rozwiązania zdalnego dostępu raz pokrewne.

Systemy, które oferuje Pulse Secure opierają się na koncepcji Zero Trust Access. Metoda ta obejmuje kompleksowe potraktowanie tematyki dostępu do zasobów firmowych jeśli chodzi o widoczność, ochronę i dostępność. Uwzględniane są przy tym hybrydowa architektura sieciowa, na którą składają się zasoby lokalne i chmurowe, kienci on-prem oraz mobilni.


VPN Gateway

PULSE CONNECT SECURE rozwiązanie to pozwala udostępnić użytkownikom zasoby wewnętrzne organizacji przy użyciu przeglądarki lub klienta VPN. Pozwala utworzyć rozbudowane polityki uwierzytelnienia i autoryzacji i przydzielenie dostępu do zasobów na podstawie roli. Unikalne cechy rozwiązania to możliwość oceny stanu stacji klienckiej i dostępu RDP i SSH przy użyciu wyłącznie przeglądarki bez konieczności instalacji agenta oraz tworzenia zdalnych sesji na potrzeby dostępu serwisowego.