Ivanti

Producent umożliwia organizacjom zarządzanie punktami końcowymi, upraszcza procesy zarządzania serwisami. Producent skupia się na dostarczaniu podglądu usług i infrastruktury w czasie rzeczywistym.


IVANTI NEURONS – Zarządzanie usługami IT jest dużym wyzwaniem, a użytkownicy oczekują coraz więcej. Ivanti Neurons for ITSM to platforma zarządzania usługami IT, która zmienia helpdesk i zespoły wsparcia w strategiczne aktywatory biznesu. Zoptymalizowany pod kątem chmury, ale dostępny również lokalnie. Poprawia codzienne operacje w oparciu o standard ITIL. Od zgłoszenia do rozwiązania problemu. Optymalizuje zużycie zasobów, pozwala na efektywną współpracę z użytkownikami dzięki szerokiemu wykorzystaniu samoobsługi.

PULSE POLICY SECURE – rozwiązanie o wysokiej niezawodności pozwalające przydzielać dostęp do zasobów sieci lokalnej uwierzytelnionym użytkownikom i urządzeniom. Posiada możliwość integracji z wieloma źródłami tożsamości, między innymi Radius, AD, SQL DB, wewnętrzna baza kont. Współpracuje z wieloma dostawcami sprzętu sieciowego (LAN, WIFI, VPN). Unikalne cechy rozwiązania to możliwość realizacji uwierzytelnienia maszynowego i użytkownika w jednej transakcji EAP oraz monitorowanie stacji końcowej w trybie ciągłym z możliwością natychmiastowego powiadomienia serwera o zmianie statusu.

PULSE CONNECT SECURE – rozwiązanie to pozwala udostępnić użytkownikom zasoby wewnętrzne organizacji przy użyciu przeglądarki lub klienta VPN. Pozwala utworzyć rozbudowane polityki uwierzytelnienia i autoryzacji i przydzielenie dostępu do zasobów na podstawie roli. Unikalne cechy rozwiązania to możliwość oceny stanu stacji klienckiej i dostępu RDP i SSH przy użyciu wyłącznie przeglądarki bez konieczności instalacji agenta oraz tworzenia zdalnych sesji na potrzeby dostępu serwisowego.

PATCH MANAGEMENT – W coraz bardziej złożonej i rozproszonej infrastrukturze instalacja poprawek jest dużym wyzwaniem i obciążeniem dla działu IT. Ivanti potrafi rozwiązać problem szybko i skutecznie. Potrafi zaproponować rozwiązanie dopasowane do wymagań klienta i uwzględniając różne elementy infrastruktury. Dzięki inwentaryzacji poprawek można w każdej chwili sprawdzić, które systemy już zostały zaktualizowane, a które jeszcze są podatne. Można tworzyć polityki bazujące na krytyczności poprawek i wymuszać instalację tych najważniejszych jak tylko się pojawią. Narzędzia Ivanti klasy Patch Management wzmacniają kondycję bezpieczeństwa, pozwalają zatrzymać znane ataki oraz ograniczyć możliwości użycia nieznanych.


Pulse Secure to teraz Ivanti!