Fintech

Obserwując różne sektory gospodarki, widoczny jest niezwykle dynamiczny rozwój branży finansowej. Pojawienie się takich technologii, jak np. blockchain utorowało drogę walutom cyfrowym, ale też zachwiało dotychczasowym, tradycyjnym modelem finansowym. Nie wyobrażamy sobie już braku możliwości dostępu do swojego konta poprzez smartfona, smartwatcha, czy też inne urządzenia mobilne. W chwili obecnej większość tradycyjnych operacji finansowych realizowana jest przez klientów banków elektronicznie. Wymusza to wdrażanie coraz lepszych systemów zabezpieczeń sieci, czyli pieniędzy klientów banków.


Nasze doświadczenie we wprowadzaniu usprawnień, zarówno w sektorze bankowym, jak i ubezpieczeniowym, daje nam możliwość skutecznego i efektywnego modelowania nowoczesnych procesów oraz implementowania najnowszych technologii. Jesteśmy w stanie kompleksowo zaspokoić potrzeby każdej jednostki finansowej, tak, aby wejście do świata cyfrowego było dla niej i jej klientów jak najmniej odczuwalne.